To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: łódzkie, Tomaszów Mazowiecki

Garaż na sprzedaż Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 31/33

101,34 m2
73 000 PLN 720 zł/m2
Opis
Do sprzedaży oferowana jest nieruchomość lokalowa - garaż wolnostojący - położona w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 31/33. Na nieruchomość składa się prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 4 o powierzchni 101,34 mkw. wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze ewidencyjnym 264/1 oraz w częściach wspólnych budynku. Garaż posiada trzy odrębne pomieszczenia wraz z osobnymi bramami wjazdowymi. W jednym z pomieszczeń znajduje się kanał. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej – ściany murowane. Dach garażu wykonany został w konstrukcji żelbetowej, kryty papą. Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta Tomaszowa Maz., przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 31/33, w odległości około 300 metrów od Sądu Rejonowego oraz 900 metrów od rynku. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się: Stadion Miejski i klub piłkarski Lechia Tomaszów Mazowiecki, hotel, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, Urząd Miasta, Sąd Rejonowy, galeria handlowa oraz park miejski. Lokal niemieszkalny nr 4 – garaż – oznaczony jest w księdze wieczystej - PT1T, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim. Dla nieruchomości gruntowej, na terenie której znajduje się lokal prowadzona jest odrębna księga wieczysta. Zgodnie z treścią księgi wieczystej oraz wypisem z rejestru gruntów lokal niemieszkalny zlokalizowany jest na terenie działki ewidencyjnej nr 264/1. Prawo własności nieruchomości lokalowej nr 4 należy do Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w udziale 1/1. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, który stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w udziale 10134/290356. Dział III księgi wieczystej zawiera wpis: Czyni się wzmiankę że zespół budynków banku w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Mościckiego 31 został wpisany do rejestru zabytków województwa piotrkowskiego pod nr. 433. W związku z wyodrębnieniem lokalu nr 4 niniejszą wzmiankę przepisano z księgi wieczystej PT1T.. Prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 264/1 należy do Skarbu Państwa w udziale 1/1. Nieruchomość jest oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 roku. Obszar, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego nr LI/445/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Zgodnie z ustaleniami Studium obiekt położony jest na terenie oznaczonym symbolem I - U/M – strefa mieszkaniowo-usługowa, tereny zabudowy mieszkaniowej i usług. Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 109 ust. 1, Dz. U. 2015.1774 j.t.) Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości: • położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, • położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/337/2016 Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 7 grudnia 2016 roku nieruchomość była położona na obszarze rewitalizacji (podobszar Śródmieście). W trakcie opracowania znajduje się Gminny Program Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2030. Informacje dodatkowe: Cena wywoławcza jest ceną netto. Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do: • swobodnego wyboru oferty, • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami, • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny, • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży, • wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości. Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 – prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Prezentowana oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Więcej
Garaż:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
101,34 m2
Lokalizacja:
województwo: łódzkie powiat: Tomaszowski gmina: Tomaszów Mazowiecki miejscowość: Tomaszów Mazowiecki ulica: ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 31/33