To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: zachodniopomorskie, Kołobrzeg

Garaż na sprzedaż Kołobrzeg, Jedności Narodowej

19 m2
37 600 PLN 1 979 zł/m2
Opis
Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - ul. Jedności Narodowej 29 w Kołobrzegu GN.II.72241-1.II-2/10 Kołobrzeg 28 kwietnia 2021 r. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i uchwały Rady Miejskiej w Kołobrzegu nr XXI/229/00 z dnia 27 marca 2000 r. Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: Położenie i opis nieruchomości : ul. Jedności Narodowej 29 w Kołobrzegu Oznaczenie geodezyjne – Nr działki – 41/6, KW KO1L/00026959/0, powierzchnia działki 0,0019 ha 41/13 w udziale do 1098/10.000 części działki, KW KO1L/00026966/2, powierzchnia działki 0,0445 ha Nr obrębu - 10 Opis nieruchomości – Działka nr 41/6 ma kształt regularny, prostokątny, teren zakrzaczony, działka nr 41/13 stanowi drogę dojazdową m.in. do działki nr 41/6. Dostęp do nieruchomości od ul. Jedności Narodowej urządzonej przez działkę nr 41/17 zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Otoczenie i sąsiedztwo o funkcji - budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, położenie dobre. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta działki opisane symbolem MW.A-5 – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej, wielorodzinnej i jednorodzinnej gospodarstw ogrodniczych i zabudowy magazynowo składowej. Forma zbycia nieruchomości - własność. Cena wywoławcza brutto w zł – 37.600,- (w tym VAT 23%) Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym. W celu zapewnienia działkom nr 41/6 i 41/13 dostępu do drogi publicznej ul. Jedności Narodowej na rzecz każdoczesnego właściciela tych nieruchomości na działce nr 41/17 obr. 10 ustanowiona zostanie odpłatna służebność przejazdu i przechodu, z jednoczesnym obowiązkiem partycypowania w kosztach ewentualnej modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym nawierzchni ciągu komunikacyjnego pieszo – jezdnego znajdującego się na działce nr 41/17. Opłata z tytułu ustanowienia ww. służebności jest jednorazowa i wynosi 192,- zł (w tym VAT 23%). Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. osoby którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości na mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, osoby które są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości, pozbawione prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercy), ustala się termin złożenia wniosku o zakup nieruchomości do dnia 17.06.2021 r. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres od 5.05.2021 r. do 25.05.2021 r.
Więcej
Garaż:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
19 m2
Lokalizacja:
województwo: zachodniopomorskie powiat: Kołobrzeski miejscowość: Kołobrzeg ulica: Jedności Narodowej