To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: zachodniopomorskie, Kołobrzeg

Garaż na sprzedaż Kołobrzeg,

15,80 m2
42 000 PLN 2 658 zł/m2
Opis
Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - lokal garażowy nr 9 ul. Trzebiatowska 10A w Kołobrzegu GN.6840.2.1.2021.II Kołobrzeg 28 kwietnia 2021 r. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i uchwały Rady Miejskiej w Kołobrzegu NR XXXIII/467/21 z dnia 24 lutego 2021 r., Prezydent Miasta Kołobrzeg podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu: • Położenie i opis nieruchomości: lokal garażowy nr 9 ul. Trzebiatowska 10A w Kołobrzegu • Oznaczenie geodezyjne – • Nr działki – 283/8 • KW KO1L/00032146/3 • obręb 11 • Powierzchnia w hektarach – 0,1123 • Opis nieruchomości – Lokal garażowy o powierzchni 15,8 m2 wraz z udziałem do 338/10.000 części w działce gruntu i w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal położony w przyziemiu budynku, w środkowej części budynku, wyposażony w instalację elektryczną. • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” działka oznaczona symbolem MW17 – o przeznaczeniu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Zasady zagospodarowania: budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe (usługi nieuciążliwe i usługi związane z handlem i gastronomią, wyłącznie w parterach budynków), obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne, dopuszcza się w zakresie usług handlu powierzchnię sprzedaży nie większą niż 1000 m2. • Forma zbycia nieruchomości: lokal własność, grunt użytkowanie wieczyste do dnia 2103-12-03. • Cena wywoławcza brutto w zł – 42.000,- w tym lokal garażowy - 34,35% ceny tj. 14.427,- zł, grunt – 65,65% ceny tj. 27.573,- zł. Sprzedaż lokalu zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, do ceny gruntu doliczono 23% podatek VAT. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w ustnym przetargu nieograniczonym. Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. osoby którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości na mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, osoby które są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości, pozbawione prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo ich spadkobiercy), ustala się termin złożenia wniosku o zakup nieruchomości do dnia 17.06.2021 r. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres od 5.05.2021 r. do 25.05.2021 r. Opracował: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ewa Pyjek Z-ca Naczelnika, tel. 94/35 51 562, e-mail e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Więcej
Garaż:
na sprzedaż
Liczba pokoi:
0
Powierzchnia całkowita:
15,80 m2
Lokalizacja:
województwo: zachodniopomorskie powiat: Kołobrzeski miejscowość: Kołobrzeg