Działka 18931,0m2, Źródła
1 230 515 zł 65 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

18 931 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

-

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Polecam na sprzedaż grunt o powierzchni ok. 1,9 ha położony w miejscowości Źródła, pow. Średzki, gm. Miękinia. GRUNT IDEALNY JAKO INWESTYCJA/ LOKATA KAPITAŁU/DO PORTFELA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość znajduje się przy zachodnich obrzeżach Wrocławia kierunek na Środę Śląską. Gwarantuje dogodny dojazd do obu miejscowości. Na uwagę zasługuje także położenie w niedalekim sąsiedztwie Parku Przemysłowego Źródła - Błonie. Media w dalszym sąsiedztwie - ok. 350 m od działki. Grunt będący przedmiotem sprzedaży został objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (UCHWAŁA NR XXVI/267/08 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 29 sierpnia 2008 r) i oznaczony symbolem 7MN/U, który określa następujące warunki zagospodarowania terenu: 1.Teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę z działalnością usługową, pod warunkiem, że usługi te nie będą stanowiły uciążliwości dla mieszkańców przekraczającej normy dopuszczalnej określonej w przepisach odrębnych, 2.Dopuszcza się lokalizowanie: a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolno stojącej, b) zabudowy usługowej w zabudowie wolno stojącej, c) obiektów usługowych wbudowanych lub dobudowanych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub w zabudowie wolno stojącej, d) budynków gospodarczych obsługujących funkcję mieszkaniową lub usługową oraz garaży wolnostojących, e) obiektów infrastruktury technicznej, f) wewnętrzne drogi dojazdowe, dla których obowiązują parametry określone w § 4 ust. 8 pkt 1 lit. b), g) zieleń skwerową, w obrębie której dopuszcza się lokalizowanie małej architektury oraz kioski handlowe, 3. Dopuszcza się zabudowę o wysokości do dwóch kondygnacji naziemnych, w tym druga kondygnacja w dachu, dachach stromych wielospadowych o połaciach symetrycznie nachylonych pod kątem 35º - 45º, krytych dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym, w tym: a) budynki mieszkaniowe jednorodzinne nie mogą przekroczyć wysokości 10m liczonej od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu dachu, b) budynki usługowe nie mogą przekroczyć wysokości 12m liczonej od poziomu terenu do najwyższej krawędzi dachu, 4. Zabudowę mieszkaniową i usługową oraz budynki gospodarcze i garaże wolnostojące należy sytuować z zachowaniem linii zabudowy określonych na rysunku planu wynoszących 6m od linii rozgraniczających dróg; w przypadku wprowadzenia wewnętrznych dróg dojazdowych, o których mowa w pkt 2 lit. f), w/w budynki należy sytuować w odległości nie mniejszej niż 6m od tej drogi, 5. Obiekty infrastruktury technicznej dopuszcza się lokalizować pomiędzy linią rozgraniczającą terenu a linią zabudowy, pod warunkiem dostosowania się do przepisów odrębnych dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach publicznych, 6. W odległości mniejszej niż 1,5m od rowu melioracyjnego zakazuje się lokalizowania ogrodzeń i nasadzenia drzew, 7. Na działkach przeznaczonych pod zabudowę: a) mieszkaniową jednorodzinną, dopuszcza się powierzchnię zabudowy wynoszącą maksimum 40% powierzchni każdej wydzielonej działki oraz należy zachować minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej wydzielonej działki, b) mieszkaniową jednorodzinną z usługami wbudowanymi, dopuszcza się powierzchnię zabudowy wynoszącą maksimum 50% powierzchni każdej wydzielonej działki oraz należy zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej wydzielonej działki, c) usługową, dopuszcza się powierzchnię zabudowy wynoszącą maksimum 60% powierzchni każdej wydzielonej działki oraz należy zachować minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej wydzielonej działki, 8. Należy przewidzieć miejsca parkingowe w ilości określonej w § 4 ust. 8 pkt 1 lit. g), 9. W miejscu włączenia dopuszczonych do lokalizowania wewnętrznych dróg dojazdowych do drogi określonej liniami rozgraniczającymi, linia zabudowy, o której mowa w pkt 4, traci moc. POLECAM I ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ NIERUCHOMOŚCI. Aneta Berg tel. 609pokaż telefon Licencja zawodowa numer:25197 Jako pośrednik z licencją w JOT-BE NIERUCHOMOŚCI zapewniam Państwu transakcję przeprowadzoną skutecznie i bezpiecznie przy wsparciu działu prawnego biura. Gwarantuję zaangażowanie oraz usługi na najwyższym poziomie wynikające z ponad 40-letniego doświadczenia biura Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 4181/4112/OGS
Nr licencji zawodowej: 25197

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Źródła

Podobne nieruchomości