Działka 1467,0m2, Warszawa, Wawer, Patriotów
2 200 000 zł 1 499,66 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

1 467 m2

ico rodzaj działki

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

ico droga dojazdowa

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Szczegóły oferty 118804

Opis oferty

DZIAŁA INWESTYCYJNA Z POTENCJAŁEM  Obok szybkiej stacji kolei | Gotowy projekt | Pozwolenie na budowę ***** DZIAŁKA:  Teren objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Ofertę stanowią dwie działki: * działka budowlana o nr ew. 12 o powierzchni 1408m2 * działka drogowa o nr ew. 3/10 o powierzchni 59m2 Łączna powierzchnia obu działek wynosi 1467m2 Działka jest ogrodzona ze wszystkich stron. Bezpośrednio przy wyjeździe z terenu znajduje się sygnalizacja świetlna, która umożliwia przejście pieszych przez ulicę m.in. w kierunku stacji. Obecnie na terenie znajdują się dwa budynki jeden mieszkalny i drugi gospodarczy. Oba budynki obejmuje uzyskane przez inwestora prawomocne pozwolenie na rozbiórkę. Działki budowlane znajdują się w bezpośrednim położeniu ulicy Patriotów oraz stacji Warszawa-Międzylesie SKM. Stąd również w 8 minut dojedziemy do Południowej Obwodnicy Warszawy - Węzeł Patriotów. INWESTYCJA: Planowana inwestycja obejmuje: * lokale handlowo-usługowe w parterze budynku, * szpital jednego dnia z oddziałem i blokiem operacyjnym, * gabinety na cele usług z zakresu kosmetologii, masaż, medycyny estetycznej, * halę garażową podziemną z miejscami parkingowymi, * pomieszczenia techniczna, gospodarcze i socjalne, * zagospodarowanie terenu, * uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę techniczną * drogę wewnętrzną uwzględniając obsługę pożarową budynku INFROMACJE DODATKOWE: * Istnieje możliwość zakupu gotowego projektu pod inwestycje wolnostojącego budynku usługowego z usługami zdrowia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o łącznej powierzchni użytkowej 747,52 m kw. wraz z 20 miejscami postojowymi (17 w parkingu podziemnym). * Koszt dokumentacji projektowej w wysokości 200 tys. PLN netto. * Istnieje możliwość udostępnienia dokumentacji projektowej planowanego budynku, którą dysponujemy w biurze. Zapraszam na spotkanie. —————————————— KONTAKT: Agnieszka Piontek: +48 5pokaż telefon  Przedstawiona wyżej oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma charakter informacyjny. Partners International dokłada starań, aby treści przedstawione w naszych ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń Sprzedających. Jako biuro nieruchomości pobieramy wynagrodzenie w formie prowizji. —————————————— CONTACT: Agnieszka Piontek: +48 5pokaż telefon  Outlined above proposal is not a commercial offer for the purposes of the law but is informative. All data relating to real estate was obtained on the basis of statements from the Sellers. As a real estate agency, we charge a commission. —————————————— INVESTMENT PLOT WITH POTENTIAL Next to a high-speed railroad station | Ready project | Building permit ***** LAND: The area is covered by the Local Land Use Plan. The offer consists of two plots: * building plot with evidential number 12 with an area of 1408 sq. m. * Road plot with the number 3/10 with an area of 59 sq. m. The total area of both plots is 1467 sq. m. The plot is fenced on all sides. Directly at the exit of the site there is a traffic light, which allows pedestrians to cross the street towards the station, among others. Currently on the site there are two buildings one residential and the other commercial. Both buildings are covered by a valid demolition permit obtained by the investor. The building lots are located in the direct vicinity of Patriotów Street and the Warszawa-Międzylesie SKM station. From here you can also reach the South Ring Road of Warsaw - Patriotów Junction in 8 minutes. INVESTMENT: The planned investment includes: * retail and service premises on the first floor of the building * a one-day hospital with a ward and operating block * offices for cosmetology, massage, aesthetic medicine services * underground garage hall with parking spaces * technical, utility and social rooms * land development * provision of necessary technical infrastructure * internal road taking into account fire service of the building ADDITIONAL INFORMATION: *It is possible to purchase a ready-made project for the investment of a free-standing service building with health services along with the necessary technical infrastructure with a total usable area of 747.52 sq. m. along with 20 parking spaces (17 in the underground parking lot). *The cost of the design documentation in the amount of PLN 200 thousand net. *It is possible to make available the project documentation of the planned building, which we have in our office. I invite you to a meeting.
Numer oferty: 118804
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Tomasz Szaroszyk

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Warszawa, Wawer, Patriotów