Działka 12242,0m2, Warszawa, Ursynów, Hołubcowa
6 250 000 zł 510,54 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

12 242 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Szczegóły

Opis oferty

DZIAŁKA USŁUGOWA W POBLIŻU LOTNISKA CHOPINA | URSYNÓW JEZIORKI PÓŁNOCNE Ponad 12 000 m2 | Pod zabudowę usługową i produkcyjną | Uzbrojona ***** DZIAŁKA Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę usług i produkcji (U/P) - należy przez to rozumieć tereny, gdzie prowadzona może być szeroko pojęta działalność wytwórcza i usługowa, która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem własnym inwestycji, tj. zwiększenia hałasu, wibracji, pyłowego i gazowego zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia odpadami i zwiększonego oddziaływania komunikacji; Podstawowe parametry z MPZP dla tego obrębu i przeznaczenia terenu: * minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 40% * wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 1,4 * maksymalna wysokość zabudowy: 15m Orientacyjna chłonność działki to od 7 do nawet 16 tys. m2 kubatury, zależne od rodzaju zabudowy i przeznaczenia budynków. Teren jest uzbrojony (woda, kanalizacja, energia elektryczna). Na wizualizacjach zaprezentowano propozycję zabudowy działki trzema kubaturami dającymi około 12-13 tys. powierzchni użytkowej. LOKALIZACJA: Teren położony jest w południowej części Warszawy - Ursynów, Jeziorki Północne - w dynamicznie rozwijającym się w ostatnich latach rejonie miasta. Położenie przy ulicy Hołubcowej, w sąsiedztwie Lotniska Chopina oraz południowego węzła komunikacyjnego, oferuje szerokie możliwości inwestycyjne. W pobliskim otoczeniu znajdują się różnorodne obiekty handlowo-usługowe, nowoczesne budynki biurowe a także zabudowa jednorodzinna, co sprzyja zróżnicowanym przedsięwzięciom biznesowym. Ta lokalizacja to świetne miejsce dla niewielkich przedsiębiorstw, które cenią strategiczne położenie i potencjał rozwojowy tego rejonu Warszawy. To miejsce czeka na Twój biznes! —————————————— KONTAKT: Maria Muszyńska: +48 5pokaż telefon (licencja zawodowa nr 27595) Przedstawiona wyżej oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma charakter informacyjny. Partners International dokłada starań, aby treści przedstawione w naszych ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń sprzedających. Jako agencja nieruchomości pobieramy wynagrodzenie w formie prowizji. —————————————— CONTACT: Maria Muszynska: +48 5pokaż telefon (professional license no. 27595) The above information is not a commercial offer for the purposes of the law but is informative. All data relating to the real estate was obtained on the basis of statements of the Sellers. As a real estate agency, we charge a commission. —————————————— PLOT NEAR CHOPIN AIRPORT | URSYNÓW JEZIORKI PÓŁNOCNE Over 12,000 sqm | For service and production purposes | With media connections ***** PLOT: According to the local development plan, the area is intended for the development of services and production (U/P) - this should be understood as areas where broadly understood manufacturing and service activities can be carried out, which do not result in exceeding environmental quality standards outside the investment area, i.e. . increased noise, vibration, dust and gaseous air pollution, waste pollution and increased impact of communications; asic parameters from the local development plan for this plot are as follows: * minimum ratio of biologically active area: 40% * maximum building intensity ratio: 1,4 * maximum building height: 15m Approximate absorption capacity of the plot is from 7 to as much as 16 thousand sqm. of volume, depending on the type of development and use of buildings. The area is equipped with media connections (water, sewage, electricity). LOCATION: The area is located in the southern part of Warsaw - Ursynów Jeziorki Północne - in an area of the city that has been dynamically developing in recent years. The location at Hołubcowa Street, in the vicinity of Chopin Airport and the southern transport hub, offers wide investment opportunities. In the nearby surroundings there are various commercial and service facilities, modern office buildings and single-family buildings, which favors various business ventures. This location is a great place for small enterprises that value the strategic location and development potential of this area of Warsaw. This place is waiting for your business!
Numer oferty: 882436
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Maria Muszyńska

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Ursynów, Hołubcowa