Działka 3547,0m2, Warszawa, Ursynów
2 837 600 zł 800 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

3 547 m2

RODZAJ DZIAŁKI

przemysłowo-handlowa

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Szczegóły

Opis oferty

-- zagospodarowania terenu H1 U(MN) : 1) przeznaczenie terenu: tereny usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z § 4 ust. 6; 2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) maksymalna wysokość budynków - 12m, b) maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej - 0,8, c) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej - 40%, d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej - 25%, e) maksymalna długość elewacji frontowych poszczególnych budynków - zgodnie z § 11ust. 2 pkt. 5, f) wymiary działek budowlanych wg § 11 ust. 2 pkt. 6, 7, 8, przy czym minimalna powierzchnia działki budowlanej: dla domów jednorodzinnych wolnostojących - 800 m2 , U(MN) : 1) przeznaczenie podstawowe: a) funkcje usługowe z zakresu: biur, administracji, obsługi finansowej, handlu detalicznego(z wyjątkiem stacji paliw), kultury, nauki,usług,poczty,telekomunikacji, turystyki, gastronomii i rzemiosła, b) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zakresu domów wolno stojących lub domów bliźniaczych; 2) zakazuje się lokalizowania funkcji innych niż określone w pkt 1, za wyjątkiem funkcji związanych z przeznaczeniem podstawowym, które mogą stanowić nie więcej niż5% powierzchni użytkowej budynku; 3) zakazuje się lokalizowania obiektów i urządzeń, które mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza działką budowlaną, na której są zlokalizowane, a w przypadku lokalizacji działalności us ługowej i technicznej w budynkach mieszkalno-usługowych poza pomieszczeniami,w których są zlokalizowane; ponadto zakazuje się lokalizowania: stacji paliw serwisów samochodowych, stacji obsługi pojazdów,myjni - za wyjątkiem myjni samochodowych lokalizowanych w garażach podziemnych; 4) zakazuje się możliwości lokalizacji zabudowy oraz działalności usługowej związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 5) terenów U(MN) nie zalicza się do terenów, dla których ustala się dopuszczalne poziomy hałasu 24. Ustalenia dla media: prąd, gaz, wodociąg, w ulicy, Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości zamieszczone przez Emmerson nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokładamy najwyższej staranności, aby przedmiotowe informacje były zaprezentowane możliwe najbardziej szczegółowo i wyczerpująco, jednak wobec faktu, że pochodzą one od innych osób, Emmerson nie ponosi odpowiedzialności za ich szczegółowość i dokładność.
Numer oferty: GS-313715
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Jarosław Chojecki

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Ursynów