Działka 1828,0m2, Warszawa, Ursynów, Pyry
3 150 000 zł 1 723,19 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

1 828 m2

ico rodzaj działki

RODZAJ DZIAŁKI

inna

ico droga dojazdowa

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

Działka budowlana na ursynowskich Pyrach Leśnych. Świetna lokalizacja. Niedaleko Las Kabacki. Działka w kształcie sześcioboku o wymiarach boków ok: 51m, 46m, 25m, 34m, 9m, 16m. Do ulicy przylega najdłuższy bok. W przylegającej ulicy wodociąg, kanalizacja miejska, gaz , energia elektryczna. Wjazd na działkę od wschodniej strony. Nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbole MU III- tereny o funkcji mieszkaniowo –usługowej . Niektóre ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowo –usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MU III 1.dopuszcza się zabudowę mieszkaniową –w formie budynków wolnostojących do 4 mieszkań w budynku, bliźniaczych (do 2 mieszkań w segmencie), szeregowych (segmenty jednomieszkaniowe) do 5 segmentów w jednym szeregu wykluczając łączenie segmentów więcej niż jednomieszkaniowych w zespoły wielosegmentowe 2. wyklucza się realizację nowej oraz rozbudowę istniejącej wolnostojącej zabudowy gospodarczej i garażowej; wyłącznie w przypadku braku garażu w istniejącym budynku jednorodzinnym dopuszcza się garaż wolnostojący maksymalnie na 2 samochody osobowe przy zachowaniu wymaganego procentu powierzchni biologiczne czynnej; 3. dla nowo wznoszonych obiektów ustala się obowiązek wykonania: 1) dachów spadzistych o symetrycznych połaciach i kącie nachylenia połaci od 30° do 45°; 2) pokryć dachu –dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze tradycyjnej dachówki. 4. maksymalna wysokość zabudowy-10,5m 5. ustala się zakaz stosowania ogrodzeń pełnych; 6. ustala się nakaz zachowania minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej –60%. 7. ustala się następujące wielkości nowotworzonych działek: – 600 m2 pod budynek wolnostojący do 4 mieszkań, – 450 m2 pod segment budynku bliźniaczego, – 250 m2 pod segment zabudowy szeregowej, maksimum 5 segmentów w szeregu. 8. zakazuje się realizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na działce - realizacja drugiego domu mieszkalnego winna być poprzedzona wydzieleniem działki budowlanej, spełniającej warunki niniejszego planu, w bezpośredni sposób obsłużonej komunikacyjnie i inżynieryjnie;. 9. miejsca postojowe dla samochodów ustala się na terenie działek własnych, w ilości nie mniejszej niż 2 mp/ mieszkanie oraz 30 mp/ 1000 m2powierzchni usługowej;. 10. nieprzekraczalne linie zabudowy, nie wrysowane na rysunku planu lub nie określone w ustaleniach szczegółowych, ustala się w odległości 4 m od linii rozgraniczającej ulicy;. 11. wyklucza się lokalizację funkcji mogących powodować stałe lub okresowe uciążliwości, kolidujących z funkcjami podstawowymi terenu, w tym obiektów magazynowych, hurtowni, składów, stacji paliw, obiektów produkcyjnych oraz innych obiektów generujących wzmożony ruch samochodowy oraz ruch sprzętu ciężkiego powyżej 3,5 t w ulicach lokalnych;. 12. dopuszcza się realizację usług: zdrowia, oświaty, handlu, gastronomii, rzemiosła nieuciążliwego, turystyki, funkcji biurowych bądź innych nieuciążliwych, wolnostojących lub lokalizowanych w budynkach mieszkalnych na analogicznych jak dla zabudowy mieszkaniowej zasadach. Polecam i zapraszam na prezentację. Małgorzata Szewczak - Smardzewska tel. 607pokaż telefon email: Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 1393/2133/OGS

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Warszawa, Ursynów, Pyry