Działka 905,0m2, Warszawa, Cybernetyki
1 999 000 zł 2 208,84 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

905 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

Działka położona na terenie dzielnicy Włoch – w bezpośrednim sąsiedztwie Mokotowa (ulic Cybernetyki i KORu), Airport Hotel Okęcie, lotniska Chopina. Powierzchnia 905 m2. Na terenie działki nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatem działka nie posiada ustaleń planistycznych dotyczących przeznaczenia terenów oraz sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Nie jest także prowadzona procedura planistyczna. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy" przyjęto uchwałą Nr LXXXI1/2746/06 Rady m. st. Warszawy z dn. 10 października 2006 r. (art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.), ze zm. Obszar, na którym znajduje się działka nr ew. 46/4 z obrębu nr 2-06-01 położona przy ul. Wirażowej w dzielnicy Włochy w Warszawie: - leży w strefie miejskiej, w obszarze planowanego rozwoju Otoczenie lotniska Okęcie" oraz w obszarze konfliktów przestrzennych związanych z planowaną trasą komunikacyjną. Dodatkowo przedmiotowa działka znajduje się w zasięgu Systemu Przyrodniczego Warszawy, w korytarzu wymiany powietrza. - Obszar, w którym znajduje się działka, oznaczony jest symbolem (U).30 tereny rozwoju usług na których: ustala się priorytet dla lokalizowania usług z zakresu: obsługi imprez międzynarodowych (obiekty kongresowe i targowo-wystawiennicze), administracji, organizacji społecznych, dyspozycji i współpracy gospodarczej, obrotu finansowego, ubezpieczeń, kultury, nauki, wdrażania wyspecjalizowanych nowoczesnych technologii (parki technologiczne, instytuty badawcze, inkubatory przedsiębiorczości, itp.), szkolnictwa, handlu, oświaty, gastronomii, hotelarstwa, turystyki, sportu (w tym dużych obiektów sportowych dla organizacji imprez międzynarodowych), transportu, łączności, itp. - o charakterze międzynarodowym, krajowym i ogólnomiejskim, dopuszcza się lokalizowanie: •funkcji mieszkaniowej - z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się do 40% powierzchni zabudowy na terenie, •niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej (standardy określone w punkcie 4.), •małych i średnich obiektów produkcyjnych stosujących nowoczesne technologie, •funkcji uzupełniających związanych z funkcją podstawową. Profil usług może zostać uściślony w m.p.z.p. Działka jest zabudowana wolnostojącym domem. "Właścicielem ogłoszenia wraz z jego elementami jest Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Freedom Nieruchomości Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny." Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 6077/3685/OGS

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa, Cybernetyki

Podobne nieruchomości