To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie

Działka na sprzedaż ,

56330 m2
15 716 070 PLN 279 zł/m2
Opis
Oferujemy na sprzedaż grunt inwestycyjny bezpośrednio przy zjeździe z obwodnicy S7 / zjazd Gdańsk Wschód. Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla tego terenu:  PRZEZNACZENIE TERENU: a) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny zabudowy usługowej wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania obiektami budowlanymi oraz miejscami postojowymi, zielenią, dojściami i dojazdami, infrastrukturą techniczną itp.; b) dopuszcza się: - stacje paliw i warsztaty obsługi i napraw samochodów, - budynki pomocnicze, - parkingi nie związane z funkcją produkcyjną i usługowa na danym terenie, - infrastrukturę techniczną nie związaną z użytkowaniem terenu zgodnie z MPZP - place gospodarcze, - place składowe, - dojazdy (drogi), wydzielanie dojazdów - dróg wewnętrznych według zasad podanych w MPZP - indywidualne źródła energii odnawialnej na zasadach podanych w MPZP c) zakazuje się: - lokalizacji budynków mieszkalnych, - lokalizacji lokali mieszkalnych, - lokalizacji usług kultury, oświaty, zdrowia i opieki społecznej oraz sportu; WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: a) wskaźniki zabudowy: do 0,60 powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją; b) intensywność zabudowy: minimum 0,00, maksimum 1,70 w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją; c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 25% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją; d) liczba miejsc postojowych i zasady ich realizacji: według § 11 ust. 6. MPZP 7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: a) wysokość: - budynki pomocnicze: do 6 m, - budynki obsługi stacji paliw: do 8 m, - budynki pozostałe: 1 do 3 kondygnacji nadziemnych, maksimum 15 m (nie dotyczy elementów technologicznych i technicznych, dla których ustala się wysokość dowolną), - obiekty małej architektury: do 4 m, - budowle: dowolna, - wyklucza się kondygnację podziemną; b) forma dachu: - budynki usługowe: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20 stopni do 40 stopni, - budynki produkcyjne, składowe i usługowe o rozpiętości powyżej 12 m - dopuszcza się formę dowolną, - budynki pozostałe: dowolna; c) usytuowanie budynków: dowolne; d) kolorystyka budynków: - dachy: dachy strome w odcieniach koloru czerwonego, brązowego, grafitowego - matowe; dachy płaskie - kolorystyka dowolna, - elewacje: w kolorach pastelowych z dopuszczeniem fragmentów (do 30% powierzchni ściany) o kolorach intensywnych (jaskrawych); Cena nieruchomości jest ceną brutto. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszam do kontaktu. 
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
56 330 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: gdański gmina: Pruszcz Gdański miejscowość: Przejazdowo

Podobne oferty w tej lokalizacji