Działka 1000,0m2, Nowy Tuchom, Wspólna
350 000 zł 350 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

1 000 m2

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

DROGA DOJAZDOWA

utwardzona

Szczegóły

Opis oferty

DZIAŁKI BUDOWLANE W NOWYM TUCHOMIU Nowy Tuchom | Kompleks 33 działek | Każda działka min. 1000 m2 | Bliskość lasów i jeziora Tuchomskiego | Dobrze skomunikowane z centrum Trójmiasta Działki w Nowym Tuchomiu w powiecie kartuskim, w gminie Żukowo to idealna propozycja dla osób szukających nowego miejsca do życia poza miastem, w otoczeniu lasów i malowniczych krajobrazów, będąc zarazem doskonale z nim skomunikowanym. Doskonała alternatywa do zamieszkania poza ścisłym centrum Trójmiasta - bardzo interesująca propozycja dla osób szukających spokojnego i zarazem bardzo dobrze skomunikowanego z centrum Trójmiasta miejsca zamieszkania, mającego w pełni dostępną infrastrukturę życia codziennego. ***** SZCZEGÓŁY INWESTYCJI: Koncept biznesowy działek w Nowym Tuchomiu składa się z 33 działek budowlanych o powierzchniach minimum 1000 m2 z dowolną możliwością ich połączenia, z wydzielonymi drogami wewnętrznymi, w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej istniejących osiedli. * Bardzo dobry i dogodny dojazd do Trójmiasta * Bardzo dobra infrastruktura oświatowa * W pełni zabezpieczona infrastruktura handlowa * Bliska odległość lasów i jeziora Tuchomskiego LOKALIZACJA: Nowy Tuchom - malownicza miejscowość́ w województwie pomorskim, w gminie Żukowo Doskonale skomunikowane z Trójmiastem miejsce, z bardzo dobrym dojazdem do ścisłego centrum. Idealna okolica do życia dla osób szukających spokoju w otoczeniu pięknych lasów i malowniczych krajobrazów, jednocześnie mając w pełni dostępną infrastrukturę życia codziennego. Niewątpliwym atutem jest dojazd do ścisłego centrum, który zajmuje zaledwie 30 min (dystans 20 km). Nowo budowana Obwodnica Metropolitalna i planowany węzeł Miszewo jeszcze bardziej ułatwi dostanie się do najważniejszych punktów w całym Trójmieście. WALORY OKOLICY: * 3 km do Jeziora Tuchomskiego bardzo czystego przepływowego zarybionego zbiornika wodnego o pow. 141 ha, gdzie z dużym powodzeniem można łowić ryby, korzystać z kąpieli oraz zwodować łódkę * 6 km od Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz urokliwych Lasów Oliwskich skupiających dziesiątki kilometrów malowniczo położonych tras rowerowych i pieszych * Infrastruktura oświatowa w odległości 2 km w pobliskim Baninie bardzo dobra Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa * Infrastruktura życia codziennego w odległości 2 km w pobliskim Baninie (supermarkety, restauracje, sklepy) * Doskonałe połączenie komunikacyjne z całym Trójmiastem * Obecnie 10 km do obwodnicy - Węzeł Osowa przy Selgros Cash & Carry * Przyszłościowo 5 km od węzła Miszewo obecnie budowanej Obwodnicy Metropolitalnej * Działki poza zgiełkiem miasta - Z dala od miejskiego szumu, mając zarazem wszystko co potrzebne do życia w najbliższym zasięgu Zamieszkaj w zgodzie z naturą i wybuduj swój własny dom! Zapraszam do kontaktu! —————————————— KONTAKT: Adam Dubiella: +48 7pokaż telefon (licencja zawodowa nr 23227) Przedstawiona wyżej oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa, lecz ma charakter informacyjny. Partners International dokłada starań, aby treści przedstawione w naszych ofertach były aktualne i rzetelne. Dane dotyczące ofert uzyskano na podstawie oświadczeń Sprzedających. —————————————— CONTACT: Adam Dubiella: +48 7pokaż telefon (professional license No. 23227) Outlined above proposal is not a commercial offer for the purposes of the law but is informative. All data relating to real estate was obtained on the basis statements of the Sellers. —————————————— BUILDING PLOTS IN NEW TUCHOM New Tuchom | Complex of 33 plots | Each plot min. 1000 m2 | Proximity of forests and Tuchomskie Lake | Well connected to the center of the Tri-City The plots in Nowe Tuchom in Kartuzy poviat, Żukowo commune are an ideal proposal for those looking for a new place to live outside the city, surrounded by forests and picturesque landscapes, while being well connected to it. An excellent alternative to living outside the strict center of the Tri-City - a very interesting proposal for those looking for a quiet and at the same time very well communicated with the center of the Tri-City, having a fully accessible infrastructure of everyday life. ***** INVESTMENT DETAILS: The business concept of the plots in Nowy Tuchom consists of 33 building plots with a minimum area of 1,000 sqm with any possibility of combining them, with separated internal roads, surrounded by single-family buildings of existing settlements. * Very good and convenient access to the Tri-City. * Very good educational infrastructure. * Fully secured commercial infrastructure. * Close proximity to forests and Lake Tuchomskie. LOCATION: Nowy Tuchom - a picturesque villagé in the Pomeranian Voivodeship, in the municipality of Żukowo perfectly communicated with the Tri-City, the place with very good access to the very center. An ideal area to live in for those seeking peace and quiet surrounded by beautiful forests and picturesque landscapes, while having fully accessible infrastructure of everyday life. An unquestionable advantage is the access to the strict center, which takes only 30 minutes (distance 20 km). The newly built Metropolitan Ring Road and the planned Miszewo interchange will further facilitate access to the most important points throughout the Tri-City. QUALITIES OF THE AREA: * 3 km to Lake Tuchomskie very clean flowing stocked water reservoir with an area of 141 hectares, where you can successfully fish, enjoy swimming and launch a boat. * 6 km from the Tri-City Landscape Park and the charming Oliwa Forest concentrating dozens of kilometers of scenic cycling and hiking trails. * Educational infrastructure at a distance of 2 km in the nearby Banino very good Primary School named after prelate Józef Bigus. * Infrastructure of everyday life at a distance of 2 km in the nearby Banino (supermarkets, restaurants, stores). * Excellent communication connection with the entire Tri-City. * Currently 10 km to the bypass - Osowa Junction at Selgros Cash & Carry. * Future 5 km from the Miszewo junction of the Metropolitan Bypass currently under construction. * Plots outside the hustle and bustle of the city - Away from the urban noise, while having everything you need to live in the immediate vicinity. Live in harmony with nature and build your own home! I invite you to contact me!
Numer oferty: 747843
Osoba odpowiedzialna zawodowo: Adam Dubiella

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Nowy Tuchom, Wspólna