To ogłoszenie jest już nieaktualne

To ogłoszenie jest już nieaktualne.

Ogłoszenia archiwalne prezentujemy w celu budowania wartościowej bazy średnich cen nieruchomości.

Zobacz aktualne ogłoszenia z lokalizacji: pomorskie, Kielno

Działka na sprzedaż Kielno, Pomorska

1034 m2
260 000 PLN 251 zł/m2
Opis
Niepowtarzalna okazja nabycia działki o przeznaczeniu na zabudowę mieszkalno- usługową. Działka 81/32 o pow 1034 m2. Działka uzbrojona: kanalizacja i wodociąg w drodze, prąd - Z -ka na granicy. Potrzebujesz większego terenu? Nic prostszego, możesz dokupić działki sąsiednie. Piękny teren położony w samym centrum Kielna, w drugiej linii zabudowy, bez styczności z ruchliwymi ulicami a jednocześnie w centrum - okolice nowo powstałej Biedronki. Działka zadrzewiona z pozostawionymi liniami starych drzew. Łącznie powierzchnia czterech działek wynosi 4 930 m2. Nieruchomość objęta planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego MU2, który zakłada zabudowę mieszkaniowo- usługową zawierającą zabudowe mieszkaniową (zawierającą więcej niż 2 mieszkania ale nie więcej niż 6 mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej) i usługową U (funkcje mieszkaniowa i usługowa mogą funkcjonować na działce samodzielnie lub osobno). Teren atrakcyjny zarówno dla klienta indywidualnego jak i inwestycyjnego. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZEMUD MU1 OBRĘB: KIELNO NR ZAŁ: 2 MU2, MU3 OBRĘB: KIELNO NR ZAŁ: 3 SYMBOL TERENU: MU4 OBRĘB: KIELNO NR ZAŁ: 4 1) PRZEZNACZENIE TERENU: MU – ZABUDOWA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA. 2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: a) Nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne odległość budynków – min. 5 m. b) Typ zabudowy: wolnostojąca, garaże i budynki gospodarcze wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku. c) Wysokość zabudowy - max. 10,0 m. d) Dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 30o - 45o , dopuszcza się dowolny kąt nachylenia połaci dachowej poza główną bryłą budynku. e) Dachy budynków garażowych i gospodarczych: dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 20 o - 45o f) Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30% powierzchni działki budowlanej. g) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla działki budowlanej. h) Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,02 dla działki budowlanej i) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej j) Dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej. 3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: Zgodnie z §3 ust. 2. 4) ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU ORAZ SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: a) Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny. b) W przypadku podziałów nieruchomości nieposiadających dostępu do drogi publicznej minimalna szerokość wydzielonych dojazdów wewnętrznych do trzech i więcej działek budowlanych - 8m, na końcu dojazdu plac do zawracania samochodów o wymiarach min.12,5x12,5m. W przypadku mniejszej ilości działek, minimalna szerokość wydzielonych dojazdów – 5m. Minimalna odległość budynku od wydzielonego dojazdu wewnętrznego 5m. W przypadku, gdy istniejące zagospodarowanie trwałe uniemożliwia wydzielenie dojazdu Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 1957 do nieruchomości o szerokościach jak wyżej, dopuszcza się miejscowe zawężenie dojazdu. c) Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2 . d) Szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m. e) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 600 do 1200 . f) Dopuszcza się wydzielenia inne niż określone powyżej, w celu powiększenia działek sąsiednich – poprawy zagospodarowania terenu.
Więcej
Działka:
na sprzedaż
Powierzchnia całkowita:
1 034 m2
Lokalizacja:
województwo: pomorskie powiat: Wejherowski gmina: Szemud miejscowość: Kielno ulica: Pomorska

Podobne oferty w tej lokalizacji