Działka 980,0m2, Gdynia, Sędziowska
3 100 000 zł 3 163,27 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

980 m2

ico rodzaj działki

RODZAJ DZIAŁKI

budowlana

ico droga dojazdowa

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Szczegóły

Opis oferty

Teren działki o pow. 980 mkw zapisany w ewidencji gruntów pod numerami 948 i 949 obręb 0022 Orłowo przy ul. Sędziowskiej w Gdyni. Teren położony jest w całości na terenie Gminy Gdynia, na obszarze zabudowy mieszkaniowej i usług towarzyszących i ma dostęp do drogi publicznej od ul. Sędziowskiej. Teren jest działką budowlaną i istniejące uzbrojenie jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Nie występuje tu żaden z obszarów prawnie chronionych oraz teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Przepisy szczególne dotyczące ochrony środowiska, przyrody, gruntów rolnych i leśnych, zabytków, uzdrowisk, ochrony granic, obszarów morskich, a także przepisy sanitarne, unormowania z zakresu prawa geologicznego i górniczego, nie mają zastosowania. Z uwagi na brak planu miejscowego każdy wniosek dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącej zabudowy oraz budowie budynku mieszkalnego będzie podlegał rozpatrzeniu w myśl art. 61 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po przeprowadzeniu analizy terenu pod względem warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz.1588). Do wyznaczenia parametrów nowej zabudowy będą obowiązywały następujące kryteria: a) dla obowiązującej linii zabudowy: linia zabudowy jako kontynuacja linii zabudowy budynku sąsiedniego czyli tego budynku, który znajduje się w większej odlegości od pasa drogowego; b) dla wskaźnika powierzchni nowej zabudowy: średni wskaźnik pow. zabudowy w obszarze analizowanym tj. w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki nr 948 i 949, tzn. min 120 m wokół działki. Szerokość frontu działki od strony ul. Sędziowskiej wynosi 40 m. obszar analizowany obejmuje fragment dzielnicy Orłowo z terenami zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej oraz w niewielkim stopniu, usługowej. c) dla szerokości elewacji frontowej: średnia szerokość budynków wielorodzinnych w obszarze analizowanym; d) dla wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej: przedłużenie krawędzi gzymsu odpowiednio do istniejącej zabudowy na działce sąsiedniej, e) dla geometrii dachu: dach płaski, jako charakterystyczny dla budynków w obszarze analizowanym. Zapraszam do kontaktu. W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości. Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 353/5569/OGS

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Gdynia, Sędziowska