Działka 6700,0m2, Czosnów
2 010 000 zł 300 zł/m2

POWIERZCHNIA

6 700 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

asfaltowa

Advertisement Expander

Szczegóły

Opis oferty

| Nieruchomość widoczna z trasy S - 7. W miejscowym planie zagospodarowania jest na terenie pod zabudowę usługową i obiekty produkcyjne, składy, magazyny. "Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: a) budynki do 2 kondygnacji nadziemnych, b) wysokość zabudowy do 12,5 m, c) dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45°; 3) następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, b) maksymalną intensywność zabudowy na 1,0, c) minimalną intensywność zabudowy na 0,01, d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 30%, e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksymalnie na 0,5, f) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z zastrzeżeniem ustaleń § 22, na 3000 m²; 4) dopuszczenie budowy stacji transformatorowej elektroenergetycznej 110/15 kV; 5) pasy zieleni wzdłuż granic działek prostopadłych do drogi krajowej S7 o szerokości minimum 5,0 m dla działek o szerokości frontu działki poniżej 100 m oraz pasy zieleni o szerokości minimum 10,0 m dla działek o szerokości frontu działki powyżej 100 m, o następujących zasadach zagospodarowania: a) zastosowanie wszystkich pięter roślinności, b) udział w drzewostanie minimum 40% roślin zimozielonych, c) zakaz budowy tablic reklamowych, d) zakaz budowy miejsc do parkowania. 3. Dla terenu ustala się obsługę komunikacyjną z dróg publicznych klasy D a po przebudowie drogi krajowej nr 7 również z dróg serwisowych drogi krajowej nr 7 znajdujących się poza planem." Sieć wodociągowa i gazowa w odległości około 150 m. ::DODATKOWE INFORMACJE | Prąd: w ulicy | Dojazd: asfalt | Kanalizacja: w pobliżu | Zagosp. działki: niezagospodarowana | Ukształtowanie działki: płaska | Kształt działki: prostokąt | Ogrodzenie działki: brak | Warunki zabudowy: jest uchwalony plan | ::LINK DO STRONY | http://www.wigro.pl/oferta.aspx?id=5818597 ::KONTAKT DO AGENTA | Maria Kostrzoń | 222pokaż telefon | ::DANE BIURA | Agencja Nieruchomości Wigro Groszyk AGR- Oddział II w Łomiankach | Partyzantów 30 | 05-092 Łomianki | 227pokaż telefon | www.wigro.pl Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Maria Kostrzoń (licencja nr: 6023) | Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Numer oferty: GS-102531
Nr licencji zawodowej: 6023

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Czosnów

Podobne nieruchomości