Działka 9550,0m2, Cząstków Mazowiecki
2 865 000 zł 300 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

9 550 m2

RODZAJ DZIAŁKI

inwestycyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

Działka inwestycyjna położona przy trasie E-7 w gminie Czosnów, w Cząstkowie Mazowieckim. Do działki od strony Czosnowa jest dojazd ulicą Firmową, która jest asfaltowa i stanowi drogę techniczną biegnącą wzdłuż trasy E-7 (dobry dojazd od strony Czosnowa) Działka położona na terenie dla którego jest opracowany pan zagospodarowania przestrzennego. Część działki ( ok. 6300m2) oznaczona jest symbolem U/P2 i przeznaczona jest pod zabudowę usługową i obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Dopuszczona jest też budowa stacji transformatorowych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. Budynki mogą mieć do 3 kondygnacji nadziemnych, wysokość zabudowy do 12,5 m, dachy płaskie oraz dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45º; Następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: - maksymalną intensywność zabudowy na 1,0, - minimalną intensywność zabudowy na 0,01, - minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 30%, Pozostała część (ok. 1700m2) oznaczona jest symbolem MN2 i jako przeznaczenie podstawowe ustala się: – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a jako przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa; Plan przewiduje zabudowę w formie budynków wolno stojących oraz w formie budynków bliźniaczych. Budynki mogą mieć do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 3-cia jako poddasze użytkowe. Wysokość zabudowy do 11,0 m, dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 20º do 45º; Budynki gospodarcze i garażowe - 1 kondygnacja nadziemna, wysokość zabudowy do 6,0 m, dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 20º do 45º; - maksymalną intensywność zabudowy na 0,5, - minimalną intensywność zabudowy na 0,01, - minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej na 70%, POLECAM Wszelkie informacje o nieruchomości oferowane przez Biuro Korab są aktualne i sprawdzone pod względem merytorycznym oraz prawnym przez jej Agentów działających w Systemie Wymiany Ofert. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 5915/47/OGS
Nr licencji zawodowej: 919

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Cząstków Mazowiecki