Działka 1255,0m2, Bydgoszcz
3 600 000 zł 2 868,53 zł/m2
Skontaktuj się

POWIERZCHNIA

1 255 m2

RODZAJ DZIAŁKI

komercyjna

DROGA DOJAZDOWA

-

Szczegóły

Opis oferty

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta nr 3A, w gminie M. Bydgoszcz, w powiecie M. Bydgoszcz, w województwie kujawsko – pomorskim, objętej księgą wieczystą Nr BY1B/001pokaż telefon, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 13/1 o powierzchni 0,1255 ha, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębne nieruchomości budynkami: biurowym o powierzchni zabudowy 510 m2, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe o powierzchni zabudowy 232 m2, dwoma innymi niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 19 m2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy, uchwała nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r., teren na którym położona jest działka został oznaczony jako tereny – strefa śródmiejska obejmująca: śródmieście oraz część Babiej Wsi, Okola i Bocianowa. Nieruchomość została ujęta w gminnej ewidencji zabytków miasta Bydgoszczy przyjętej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 439/15 z dnia 07.08.2015 r.i nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Przez nieruchomość przebiega sieć infrastruktury technicznej nie będąca własnością Poczty Polskiej S.A. Część rampy, podjazd i schody na rampę posadowione są na gruncie PKP. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta nr 3A, w gminie M. Bydgoszcz, w powiecie M. Bydgoszcz, w województwie kujawsko – pomorskim, objętej księgą wieczystą Nr BY1B/001pokaż telefon, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 13/1 o powierzchni 0,1255 ha, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębne nieruchomości budynkami: biurowym o powierzchni zabudowy 510 m2, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe o powierzchni zabudowy 232 m2, dwoma innymi niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 19 m2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy, uchwała nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r., teren na którym położona jest działka został oznaczony jako tereny – strefa śródmiejska obejmująca: śródmieście oraz część Babiej Wsi, Okola i Bocianowa. Nieruchomość została ujęta w gminnej ewidencji zabytków miasta Bydgoszczy przyjętej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 439/15 z dnia 07.08.2015 r.i nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Przez nieruchomość przebiega sieć infrastruktury technicznej nie będąca własnością Poczty Polskiej S.A. Część rampy, podjazd i schody na rampę posadowione są na gruncie PKP. Bliższe informacje o przedmiocie aukcji oraz procedurze aukcyjnej można uzyskać na stronie http://nieruchomosci.poczta-polska.pl oraz pod numerami telefonów: (58)pokaż telefon, kom. 502pokaż telefon. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków aukcji

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Bydgoszcz