Dom 99,77m2, 3 pokoje Kobylarnia, Spacerowa
243 000 zł 2 435,60 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

99,77 m2

ico powierzchnia dzialki

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

700 m2

ico liczba pokoi

LICZBA POKOI

3

ico rodzaj domu

RODZAJ DOMU

wolnostojący

Szczegóły

Opis oferty

Syndyk masy upadłości Arlety Zielińskiej, zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 99,77m2 położonej w Kobylarni przy ul. Spacerowej 42 (dz. ew. 43/5 z obrębu ewidencyjnego 0008 o powierzchni 700m2), dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/001pokaż telefon, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 243.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych). Oferta powinna zawierać: szczegółowe dane oferenta w tym dane kontaktowe, oferowaną cenę, dowód wpłaty wadium, oświadczenia: o akceptacji regulaminu, zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży i jego akceptacji, wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi, prawa zwrotu oraz prawa do odstąpienia od umowy oraz oświadczenie, że oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w art. 157a ust. 2 pr. up. Warunkiem uczestnictwa w pisemnym konkursie ofert jest wpłata wadium w terminie do dnia 29 maja 2024r. w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 24.300 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych) na rachunek bankowy 75 1020 14pokaż telefon. Oferty zgodne z warunkami sprzedaży należy składać do dnia 29 maja 2024 r. do godziny 15:00 osobiście lub listem poleconym na adres: Kancelaria Syndyka Katarzyna Kujawa, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz Uwaga! Decyduje data wpływu do biura Syndyka. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 3 czerwca 2024 r. o godzinie 13:00 w Kancelarii Syndyka Katarzyny Kujawy, przy ul. Chodkiewicza 15 w Bydgoszczy. Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy dostępne są do wglądu w biurze syndyka. Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: +487pokaż telefon lub mailowo.

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Kobylarnia, Spacerowa