Lokal użytkowy 571,0m2, Wieruszów, ul. Waryńskiego 37
566 000 zł 991,24 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

571,00 m2

ico przeznaczenie

PRZEZNACZENIE

biuro

ico pietro

PIĘTRO

-

Szczegóły oferty T01042

Opis oferty

Nieruchomość w nowej cenie! Budynek biurowy w atrakcyjnej lokalizacji. Budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, bez poddasza użytkowego, jednoklatkowy (zosobnymi wejściami do pomieszczeń byłej sali sprzedaży oraz klatki schodowej), wykonany w technologii uprzemysłowionej, o układzie konstrukcyjnym szkieletowo-słupowym, murowany z drobnowymiarowych elementów ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropodach z płyt prefabrykowanych, kryty papą. W pobliżu: 250 m – stacja kolejowa Wieruszów 350 m – duży dyskont spożywczy 2 km – droga ekspresowa S8 85 km – Wrocław 118 km – Łódź Możliwe wykorzystanie nieruchomości Nieruchomość można zmodernizować i rozbudować uzyskując powierzchnie pod działalność komercyjną. Budynek może stać się siedzibą lokalnych firm, usług, szkół językowych itp. Według estymacji Orange Polska S.A., zgodnie z zapisami Studium możliwa jest realizacja obiektu z garażem podziemnym i pow. PUU/PUM około 900 m². Analiza otoczenia wskazuje na możliwość nadbudowy lub realizację nowej zabudowy o wysokości do 4 kondygnacji i pow. PUU/PUM około 600 m², przy realizacji stanowisk parkingowych na poziomie gruntu.Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty. Uwarunkowania planistyczne W myśl postanowień Uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie (Uchwała Nr XIV/160/2012 z dnia 27 września 2012 r.) w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieruszów nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Założenia sprzedaży Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie nieodpłatnie i bezterminowo ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości • użytkowania pomieszczeń o powierzchni 151,65 m²• służebność przesyłu – dot. części gruntu wykorzystywanej dla potrzeb infrastruktury telekomunikacyjnej Stan prawny Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą. Dział I SP - okres użytkowania – do 12.12.2093 r.Dział II – własność: właściciel - Skarb Państwa, użytkownik wieczysty - Telekomunikacja Polska S.A.Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia: nie zawiera wpisówDział IV – hipoteki: nie zawiera wpisów. Ochrona konserwatora Strefa komunikacyjna autobus,pociąg, Media woda,kanalizacja,elektryczność,telefon,ogrzewanie,
Numer oferty: T01042

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Wieruszów, ul. Waryńskiego 37