Lokal użytkowy 2963,45m2, Szczecin, ul. Edmunda Bałuki 11
11 900 000 zł 4 015,59 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

2963,45 m2

ico przeznaczenie

PRZEZNACZENIE

biuro

ico pietro

PIĘTRO

-

Szczegóły oferty 91/7357/OLS

Opis oferty

Do sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzi działka ewidencyjna nr 15/2 z obrębu 1035 o powierzchni 1.090 mkw., zabudowana budynkiem biurowo-usługowym o powierzchni całkowitej 2.922,95 mkw. oraz budynkiem niemieszkalnym (garaż) o powierzchni całkowitej 40,50 mkw., położona w centralnej części Szczecina przy ul. Edmunda Bałuki 11. Budynek posiada pięć kondygnacji nadziemnych oraz kondygnację podziemną. Wyposażony jest w instalacje: wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, odgromową, wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej, klimatyzację, alarmową, monitoringu i przeciwpożarową. Budynek wzniesiony w technologii murowanej, żelbetowej, dach z płyt WPS na belkach stalowych, pokrycie – papą termozgrzewalną, stolarka okienna PCV. Dla nieruchomości prowadzona jest przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie księga wieczysta - SZ1S. Księga wieczysta obejmuje grunt oddany w użytkowanie wieczyste, stanowiący działkę ewidencyjną położoną w mieście Szczecin, oznaczoną numerem 15/2 z obrębu 1035 o powierzchni 1090 mkw. Prawo użytkowania wieczystego przysługuje Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. Działy III i IV nie zawierają wpisów. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/488/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum – Plac Odrodzenia 3, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MC – teren wielofunkcyjnej śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo –usługowej i usługowej. Budynek nie widnieje w rejestrze zabytków czy gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z uchwałą nr XLIV/1227/22 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecina nie ustanowiono na rzecz gminy prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej a także licznych obiektów komercyjnych – biura, punkty usługowe oraz handlowe, czy też obiektów kultury oraz budynków użyteczności publicznej. Dostęp do budynku dla użytkowników zmotoryzowanych oraz dla ruchu pieszego odbywa się od ulicy Bałuki i Śląskiej. INFORMACJE DODATKOWE: Bank przewiduje krótkoterminowy najem zwrotny części powierzchni. Szczegóły zostaną podane na etapie postępowania ofertowego. Cena wywoławcza jest ceną netto. Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do: • swobodnego wyboru oferty, • prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami, • odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny, • żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży, • wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości. Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 – prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Prezentowana oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
Numer oferty: 91/7357/OLS

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Szczecin, ul. Edmunda Bałuki 11