Lokal użytkowy 8634,0m2, Łowęcin, Śliwkowa
14 731 956 zł 1 706,27 zł/m2

POWIERZCHNIA

8634,00 m2

PRZEZNACZENIE

biuro

PIĘTRO

parter

Advertisement Expander

Szczegóły

Informacje dodatkowe:
instalacja p-poż., kanalizacja, ogrzewanie, rampa, sieć komputerowa, winda towarowa, zaplecze socjalne
Okolica:
autobus, centrum handlowe, kolej podmiejska, las, pkp, szkoła

Opis oferty

Syndyk Masy Upadłości spółki FMT TomteQ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łowęcinie (KRS 000pokaż telefon) ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert nabycia zabudowanej nieruchomości położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, działki ewidencyjne nr 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11 oraz 78/14, o powierzchni 0,8634 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/001pokaż telefon. Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 11.977.200,00 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście 00/100) złotych netto + 23% VAT. Wadium stanowi 10% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 1.330.800,00 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy 0/00) złotych. Oferent zobowiązany jest posiadać status podatnika VAT czynnego, zaś przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i zgodzie na objęcie sprzedaży Nieruchomości opodatkowaniem podatkiem VAT. Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2022 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2022 r. Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy, a także zgoda sędziego-komisarza na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki, mogą zostać udostępnione po kontakcie z syndykiem. Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą pocztową na adres Kancelarii Syndyka Łukasza Borkowskiego (ul. Dominikańska 3, 61-762 Poznań) lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: . Informacji udziela także osobiście syndyk pod nr telefonu 502pokaż telefon. Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży. Syndyk zastrzega prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Łowęcin, Śliwkowa