Lokal użytkowy 3212,0m2, Łódź, Bałuty, Radogoszcz, ul. Ok...
5 500 000 zł 1 712,33 zł/m2
Skontaktuj się
ico powierzchnia

POWIERZCHNIA

3212,00 m2

ico przeznaczenie

PRZEZNACZENIE

biuro

ico pietro

PIĘTRO

-

Szczegóły

Opis oferty

Kompleks budynków w Łodzi, na osiedlu Radogoszcz, około 5 km od centrum miasta. Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 4 657 m². Na ogrodzonym terenie znajdują się dwa budynki biurowe o powierzchni użytkowej –  2097, 10 m² oraz  841,10 m². Dodatkowo na działce usytuowane są dwa obiekty techniczne oraz wiata. Jeden z budynków posiada 4 kondygnacje wraz z piwnicą, drugi 3 (nie posiada piwnicy). Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie (m.in. w układzie gabinetowym, większe pokoje, sale), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Nieruchomość do adaptacji według własnych potrzeb na różnorodne cele.Na działce oraz tuż przed utwardzony plac z miejscami parkingowymi. Nieruchomość z dobrą ekspozycją i wjazdem od ulicy Okoniowej. Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, kanalizację sanitarną i deszczową, centralnego ogrzewania oraz telefoniczną. W skład nieruchomości wchodzą budynki: budynek biurowy o pow. użytkowej 2097,10 m² budynek biurowy o pow. użytkowej 841,10 m² budynek techniczny (trafostacja) o pow. użytkowej 53,70 m² budynek techniczny (agregatornia) o pow. użytkowej 130,60 m² wiata o pow. użytkowej 89,90 m² Łączna powierzchnia budynków wynosi 3212,4 m².    W pobliżu: 200 m – duży dyskont spożywczy 250 m – droga krajowa nr 91 300-400 m – przystanek tramwajowy i autobusowy 1 km – stacja kolejowa ,,Łódź Radogoszcz Wschód” 5 km – centrum miasta 13 km – Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Uwarunkowania planistyczne Zgodnie z zaświadczeniem Prezydenta Miasta Łodzi nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Okoniowej 16, nr ew. dz. 314/1 w obrębie B-8 nie jest objęta obowiązującym MPZP. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Studium przyjęte uchwałą Nr LXIXI/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.M1. Strefa Ogólnomiejska, Jednostka funkcjonalno-przestrzenna: tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.Przeznaczenie terenów w jednostkach: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej. Założenia sprzedaży Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej: powierzchni 537,90 m² w budynku, na zasadzie użytkowania powierzchni 156,24 m² w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu powierzchni 7,8 m² na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu powierzchni 20 m² na dachu, na zasadzie służebności przesyłu Istnieje możliwość wypracowania wspólnie z inwestorem projektu optymalizacji powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę telekomunikacyjną. W ramach rozwiązania urządzenia (wszystkie lub część) mogą zostać przeniesione na dedykowaną powierzchnię. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Doradcą Sprzedaży. Stan prawny Księga Wieczysta – prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.W Dziale I-O oznaczenie nieruchomości ujawniono:- działkę ewidencyjną o nr 314/1 pod adresem Łódź ul. Okoniowa 16 o powierzchni 0,4657 ha- budynek poda dresem Łódź ul. Okoniowa 16- urządzenia W Dziale I-SP Spis Praw Związanych z Własnością ujawniono: - prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawo własności budynku stanowiącego oddzielną nieruchomość i urządzenia stanowiące odrębny przedmiot własności - prawo wieczystego użytkowania do dnia 2089.12.05 - uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w Dziale III innej KW – każdoczesnemu właścicielowi wieczystemu nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą przysługuje prawo przejścia i przejazdu przez działkę 314/ objętą księgą wieczystą w pasie służebnościW Dziale II Własność- jako właściciela wpisano Skarb Państwa- jako użytkownika wieczystego gruntu i właściciela budynku wpisano Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna Skarbu Państwa – WarszawaW Dziale III Prawa, Roszczenia Ograniczenia – brak wpisówW Dziale IV Hipoteka – brak wpisów Ochrona konserwatora Strefa komunikacyjna autobus,tramwaj,pociąg,droga krajowa, Media woda,kanalizacja,elektryczność,telefon,internet,gaz,ogrzewanie,
Numer oferty: T05775

Statystyki ogłoszenia:

oko

Lokalizacja

Łódź, Bałuty, Radogoszcz, ul. Okoniowa 16