Działka 1064,0m2, Nadma
270 000 zł 253,76 zł/m2

POWIERZCHNIA

1 064 m2

RODZAJ DZIAŁKI

rolna

DROGA DOJAZDOWA

-

Expander

Szczegóły

Opis oferty

NADMA.....1064 M2.... TEREN OBJĘTY PLANEM MIEJSCOWYM.... DLA ROLNIKA..... Działka rolna 1064m2 w Nadmie. Kształt prostokąt. Wymiary : 28 x 38 Bok 38 m od drogi dojazdowej. 3 linia zabudowy. Media: prąd ,woda do doprowadzenia. Teren objęty planem miejscowym oznzczony symbolem - R/RZ. Dobra lokalizacja , blisko przystanek i droga główna . Informacje z Planu: 45 Tereny rolne 1. Tereny rolne stanowiące grunty orne oznaczone zostały symbolem R na rysunku planu. 2. Na terenach oznaczonych symbolem R dopuszcza się: 1) prowadzenie intensywnej i ekstensywnej produkcji rolnej, 2) lokalizację zabudowy zagrodowej i gospodarczej dla obsługi gospodarstw rolnych, w pasie 60 m od dróg lokalnych i dojazdowych, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy wsi oraz przy braku innych możliwości na pozostałych terenach, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Miejskiej, 3) lokalizację budynków i urządzeń służących produkcji rolniczej i przetwórstwu rolno - spożywczemu, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Miejskiej, 4) lokalizację stawów rybnych i zbiorników wodnych dla potrzeb rolnictwa oraz zbiorników małej retencji, 5) budowę urządzeń służących melioracji gruntów, 6) budowę urządzeń sportu, bez obiektów kubaturowych, 7) zakładanie parków wiejskich, 8) zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej, 9) lokalizację urządzeń zaopatrzenia rolnictwa w wodę, 10) lokalizację urządzeń kanalizacji i utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa, 11) budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. CENA DO NEGOCJACJI..... ZNAJDŹ NAS WPISUJĄC W PRZEGLĄDARKĘ GOOGLE - ATODOM STRONA GŁÓWNA Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości
Numer oferty: 8951

Statystyki ogłoszenia:

Lokalizacja

Nadma

Podobne nieruchomości