Koniec z przepłacaniem. Nadchodzi zmiana dla portfeli Polaków

Nowe definicje budowli i budynków, ujednolicenie zasad opodatkowania miejsc garażowych oraz korekta przepisów dotyczących infrastruktury kolejowej, to niektóre z kluczowych założeń nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zapowiadanej przez resort finansów. Zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2025 roku.

Wiceminister finansów Paweł Nowak poinformował, że głównym celem planowanej nowelizacji jest uporządkowanie i doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów. Dotychczasowe definicje budowli i budynków, odwołujące się do prawa budowlanego, zostaną zastąpione nowymi, autonomicznymi definicjami. Budowle mają zostać  wymienione w załączniku do ustawy, co ma wyeliminować wątpliwości interpretacyjne w przypadku obiektów takich jak silosy, zbiorniki czy stacje paliw.

Koniec z przepłacaniem za garaże

Istotna zmiana czeka także właścicieli miejsc postojowych w garażach podziemnych budynków mieszkalnych. Obecnie od takich miejsc, w zależności od statusu hali garażowej, może być pobierany podatek jak od mieszkania lub nawet dziesięciokrotnie wyższy. Projekt zakłada ujednolicenie zasad i objęcie wszystkich miejsc postojowych w budynkach mieszkalnych preferencyjną, niską stawką podatkową, stosowaną dla lokali mieszkalnych.

 

Ważne korekty obejmą też infrastrukturę kolejową. Zapowiadane wcześniej zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminali towarowych zostanie skorygowane ze względu na brak zgody Komisji Europejskiej. Nowe przepisy w tym zakresie będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia 2024 roku.

 

Nowelizacja wprowadzi ponadto zmiany w zakresie zwolnień podatkowych dla lotnisk, instytutów badawczych oraz uzdrowisk. Oprócz tego przewidziane są modyfikacje dotyczące opłaty skarbowej. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, celem proponowanych rozwiązań jest uproszczenie systemu i poprawa jego przejrzystości dla podatników.

Istotny obowiązek

Podatnicy, którzy będą chcieli skorzystać z nowej, korzystniejszej stawki podatkowej dla miejsc garażowych, będą zobowiązani do ponownego złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu IN-1.

 

Dla przykładu właściciel 15-metrowego miejsca postojowego, płacący obecnie podatek według wyższej stawki w wysokości 167,55 zł rocznie, po zmianach zapłaci jedynie 17,25 zł za cały rok (przy założeniu maksymalnych stawek z 2024 roku).

 

Różne oblicza współczesnych garaży

 

We współczesnym budownictwie można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów garaży. Najbardziej rozpowszechnione są garaże pojedyncze lub wielostanowiskowe, stanowiące integralną część budynków mieszkalnych. Mogą one być zlokalizowane w kondygnacji podziemnej, parterze lub nawet na wyższych piętrach.

 

Coraz częściej spotykane są także samodzielne budynki garażowe, oferujące miejsca postojowe na wynajem. Nowoczesne kompleksy biurowe i handlowe dysponują zwykle rozległymi parkingami podziemnymi lub wielopoziomowymi garażami nadziemnymi. Osobną kategorię stanowią nieduże garaże wolnostojące, stawiane na prywatnych posesjach. Różnorodność dostępnych rozwiązań wynika z dążenia do efektywnego zagospodarowania przestrzeni przy jednoczesnym zapewnieniu wygody użytkownikom pojazdów.

 

Fot. Daniel Andraski