Szybciej, prościej, więcej - 10 zmian w rządowym programie "Czyste powietrze"

Od 15 maja rządowy program "Czyste Powietrze" rusza w nowej uproszczonej wersji. Umożliwi to sprawniejszą i szybszą obsługę beneficjentów. Celem programu - z budżetem 103 miliardy złotych na lata 2018-2029 - jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze” i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), wyjaśnił, że wypracowane w programie uproszczenia otwierają Polakom drzwi do łatwiejszego dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe” – dodał.

Zobacz wideo Kryzys na rynku nieruchomości? Co go różni do krachu z 2009 roku?

Najważniejsze zmiany

W zmodyfikowanej wersji programu dokumentacja będzie uproszczona, a wnioskodawcy będą składać tylko oświadczenia. Wysokość dotacji będzie zależała od wysokości dochodu beneficjantów. W wyniku tego zostały wyróżnione dwie grupy. Pierwsza to wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, czyli osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Znalazłem mieszkanie, znalazłem dom. Znalazłem serwis, na którym są. 

Druga – to wnioskodawcy uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli osoby fizyczne, która są właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego nieprzekraczającego kwoty 1400 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1960 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł (bonus wynikający z powiązania wysokości dotacji z efektem ekologicznym).

Materiały prasowe / MK

Przewiduje się, włączenie do programu Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), które będą wydawały zaświadczenia potwierdzające prawo gorzej sytuowanych gospodarstw domowych do otrzymania dofinansowania o zwiększonej intensywności.

Zgodnie z nowymi zasadami będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Dzięki wprowadzeniu zmian czas trwania całej procedury skraca się do 30 dni roboczych. Przewidziano także możliwość składania wniosków w wersji online na stronie internetowej gov.pl.

Włączenie do programu sektora bankowego

Wprowadzone zmiany, w tym przede wszystkim uproszczenia formularza wniosku i sposobu aplikowania o środki, stworzyło sektorowi bankowemu możliwość efektywnego włączenia się do programu. Dlatego NFOŚiGW oraz Związek Banków Polskich podpisały porozumienie, które docelowo pozwoli beneficjentom na występowanie przez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu. Dla wprowadzenia takiej możliwości potrzebne jest jeszcze wypracowanie do końca maja szczegółów technicznych procedur gwarantujących klientom pełną obsługę wniosków o dofinansowanie i kredytów.

Nowy strategiczny partner programu

NFOŚiGW podpisał w styczniu tego roku porozumienie o współpracy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, aby wspólnie działać na rzecz wymiany przestarzałych kopciuchów zainstalowanych w wielu z tych domów. Dzięki temu szybciej będzie można weryfikować dostępność sieci gazowej dla konkretnej nieruchomości, której właściciel składa wniosek o dofinansowanie.

Źródło: nfosigw.gov.pl, czystepowietrze.gov.pl