Prawo budowlane

 • Użytkowanie wieczyste do kosza - nowy pomysł rządu

  Użytkowanie wieczyste do kosza - nowy pomysł rządu

  Jak informuje Gazeta Wyborcza, rząd PiS ma przedstawić w czerwcu pomysł na zlikwidowanie użytkowania wieczystego. W zamian obywatele mają otrzymać ziemię na własność. Na pomyśle może skorzystać nawet 1,5 miliona Polaków.

 • Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

  Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

  WSA w Warszawie w dniu 18 grudnia 2013 r. wydając wyrok (III Sa/Wa 1177/13) kolejny raz potwierdził, że zbycie udziału w mieszkaniu po śmierci jednego z małżonków, między którymi istniała współwłasność majątkowa małżeńska nie podlega opodatkowaniu, jeśli nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku nabycia mieszkania, gdy nie nastąpiło ono w ramach działalności gospodarczej.

 • Zakup nieruchomości z wadą prawną

  Nieruchomości będące czyjąś własnością są specyficznym towarem, ponieważ dla każdej z nich prowadzona jest księga wieczysta, w której odnotowany jest jej stan prawny.

 • Własność mieszkania po zawarciu związku małżeńskiego i rozwodzie

  Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy współmałżonkami z mocy prawa powstaje ustawowa wspólność małżeńska (pod warunkiem, że osoby zawierające związek małżeński nie zawierają ze sobą umowy majątkowej małżeńskiej). Wspólność majątkowa małżeńska obejmuje jednak tylko te zdarzenia, które będą miały miejsce po zawarciu związku małżeńskiego i dotyczy także nabytego przez małżonków mieszkania.

 • Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - co powinna zawierać?
 • Co powinna zawierać deklaracja "śmieciowa"?

  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła nowe obowiązki na gminy. Choć weszła ona w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., to gminy miały aż 18 kolejnych miesięcy na przygotowanie się do całkowitego przejęcia obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Termin wejścia w życie ostatnich przepisów objętych tą nowelizacją upływa więc z dniem 1 lipca 2013 roku.

 • Ostatnie miesiące na budowę z ulgą

  Tylko do końca tego roku będzie można ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane. Wnioski zaś będzie można składać jeszcze przez pięć lat. Warunek? Jeszcze w tym roku trzeba udać się na zakupy.