Prawo budowlane

 • Prawo budowlane ma zostać uproszczone zapowiada ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Rząd zakaże budowy mikroapartamentów - tak informuje Puls Biznesu
 • Policja rozbija mafię mieszkaniową

  Policja rozbija mafię mieszkaniową

  Policja rozbiła trójmiejską grupę przestępczą, która przejmowała prywatne mieszkania pod przykrywką udzielania pożyczek osobom w trudnej sytuacji. Zatrzymano już 12 osób.

 • Rząd bierze na celownik mikroapartamenty

  Rząd bierze na celownik mikroapartamenty

  Jak informuje dzisiejsza Rzeczpospolita, rząd chce się przyjrzeć budowie mikroapartamentów. Ministerstwo Infrastruktury miało się zwrócić do samorządów o zwiększenie kontroli nad inwestycjami prowadzonymi w gminach.

 • Użytkowanie wieczyste do kosza - nowy pomysł rządu

  Użytkowanie wieczyste do kosza - nowy pomysł rządu

  Jak informuje Gazeta Wyborcza, rząd PiS ma przedstawić w czerwcu pomysł na zlikwidowanie użytkowania wieczystego. W zamian obywatele mają otrzymać ziemię na własność. Na pomyśle może skorzystać nawet 1,5 miliona Polaków.

 • Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

  Zbycie mieszkania po śmierci współmałżonka nie zawsze podlega opodatkowaniu

  WSA w Warszawie w dniu 18 grudnia 2013 r. wydając wyrok (III Sa/Wa 1177/13) kolejny raz potwierdził, że zbycie udziału w mieszkaniu po śmierci jednego z małżonków, między którymi istniała współwłasność majątkowa małżeńska nie podlega opodatkowaniu, jeśli nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku nabycia mieszkania, gdy nie nastąpiło ono w ramach działalności gospodarczej.

 • Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu

  Sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku. Z tego powodu bieg pięcioletniego terminu, którego upływ zwalnia z podatku, nie może być liczony odrębnie dla nabycia własności gruntu oraz dla wybudowanego na tym gruncie budynku.

 • Darowizna lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką

  Jeśli darowizna nieruchomości nastąpiła między osobami najbliżej spokrewnionymi (nabycie nieruchomości przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę), może być całkowicie zwolniona z podatku od spadków i darowizn.

 • Masz mieszkanie, przygotuj się na wyższe podatki

  W 2013 r. czeka nas podwyżka podatku od nieruchomości. Niby niezbyt wysoka, zaledwie o kilka procent, ale dotknie większość z nas. To dlatego, że w górę pójdą maksymalne stawki podatku za grunt, domy, mieszkania

 • Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka

  Organy podatkowe zaczęły przychylnie dla podatników oceniać skutki podatkowe sprzedaży części udziału w nieruchomości po śmierci małżonka, jeśli wcześniej nieruchomość należała do majątku wspólnego i upłynął wymagany okres dla braku opodatkowania. Jeśli zapłaciłeś podatek w takiej sytuacji, masz prawo wystąpić o zwrot nadpłaty.

 • Zgłoszenie nabycia nieruchomości

  Osoby fizyczne, które nabędą nieruchomość, np. działkę, dom lub odrębny lokal muszą ten fakt zgłosić organom podatkowym. W tym wypadku wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) właściwemu ze względu na miejsce położenia nabytej nieruchomości.