Fiskus bierze pod lupę mieszkania Polaków. Sypią się drakońskie kary

Urzędy skarbowe w Polsce intensyfikują działania kontrolne wobec osób fizycznych, które mają na koncie zakup nieruchomości - donosi serwis bizblog.spidersweb.pl. Urzędnicy sprawdzają, czy ceny transakcyjne przy zakupie mieszkań nie były zaniżone w stosunku do rynkowej wartości lokali. Dlaczego skarbówka prześwietla Polaków? Ma ku temu powód.

Powodem coraz częstszych kontroli jest potencjalne zaniżanie podstawy opodatkowania. Chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych - PCC. Im tańsze mieszkanie, tym niższy podatek przy jego zakupie odprowadzamy. Zaniżanie cen  prowadzi więc do uszczuplenia wpływów podatkowych.

Coraz częstsze kontrole właścicieli nieruchomości

Procedura naliczania podatku PCC, która na pierwszy rzut oka wydaje się prosta, obejmuje obligatoryjne 2 proc. opodatkowanie wartości nieruchomości przy zakupie na rynku wtórnym (czyli nie od dewelopera). Danina jest pobierana przez notariusza w momencie podpisania umowy kupna. 

 

Prawidłowa podstawa naliczenia podatku PCC nie zawsze odpowiada cenie transakcyjnej. Nie zawsze więc zależy od tego, za jaką kwotę mieszkanie faktycznie kupiono. Jeśli cena na umowie odbiega od tego od przeciętnej, urzędnicy mogą zwrócić uwagę na naszą transakcję. 

 

Miej dowód. Fiskus tropi zaniżanie podatku

Jak twierdzi bizblog, organy podatkowe zwiększyły częstotliwość przeprowadzania "czynności sprawdzających", mających na celu identyfikację i korygowanie przypadków zaniżonych transakcji. W praktyce oznacza to ryzyko dodatkowych obciążeń podatkowych dla nabywców, którzy nie udokumentują adekwatności ceny zakupu do wartości rynkowej nieruchomości.


Jak uniknąć kłopotów? Eksperci zalecają nabywcom nieruchomości zabezpieczenie dowodów potwierdzających rzeczywistą wartość rynkową mieszkania. W szczególności poprzez uzyskanie i przechowywanie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę. 

 


Dokument ten, przygotowywany standardowo w ramach procedury kredytowania hipotecznego, może służyć jako kluczowy element obrony przed ewentualnymi roszczeniami podatkowymi, przy czym zaleca się jego przechowywanie przez okres do pięciu lat, odpowiadający terminowi przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 

Co to jest PCC?

 

Podatek od Czynności Cywilnoprawnych (PCC) jest podatkiem nakładanym na różnego rodzaju transakcje cywilnoprawne, w tym zakup nieruchomości (ale np. również przy zakupie samochodu używanego). Stawka podatku, wynosząca z reguły 2 proc. wartości nieruchomości, jest nakładana na kupującego w momencie zakupu na rynku wtórnym. 

 

W przypadku wykrycia przez organy podatkowe zaniżenia wartości transakcji, mogą być nałożone dodatkowe kary pieniężne. Polskie prawo przewiduje możliwość nałożenia kary pieniężnej za nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, jednak konkretna wysokość kary zależy od indywidualnej oceny sprawy przez organy podatkowe.

 

W kontekście podatku PCC, kara za zaniżenie podstawy opodatkowania może wynieść nawet 100 proc. kwoty nienależnie naliczonego podatku, ale jej faktyczna wysokość jest zazwyczaj ustalana indywidualnie. Kary te mają na celu zniechęcenie do świadomego unikania zobowiązań podatkowych oraz zapewnienie sprawiedliwości fiskalnej.