Fiskus żąda VAT od sprzedaży ziemi

Sprzedaż działek gruntu przez osobę prywatną nie podlega VAT. Sądy nie zawsze dokonują takiej wykładni, co oznacza zapłatę podatku. Minister finansów powinien określić, kiedy sprzedaż działek jest opodatkowana - podaje "Gazeta Prawna".

Podatnicy, którzy sprzedają działki z własnego majątku, powinni korzystać z drogi sądowej, jeśli organy podatkowe żądają zapłaty podatku od towarów i usług.

Linia orzecznicza wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opodatkowania VAT sprzedaży działek przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej jest korzystna dla podatników. Nie oznacza to jednak automatycznego sukcesu w sądzie.

Niestety nie ma w tym zakresie żadnych wyraźnych reguł, ponieważ wyroki sądów dotyczą konkretnych spraw i nie mogą być w świetle polskiego prawa wprost zastosowane w analogicznych sytuacjach innych podatników - podaje "Gazeta Prawna".

Jednak zdaniem ekspertów w przypadku gdy podatnik sprzedaje działkę z majątku osobistego nie powinno być wątpliwości, że taka sprzedać nie podlega VAT.

Zobacz co piszą polskie media