Budynki bardziej ekologiczne? Jest nowa inicjatywa

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważony rozwój i ekologiczne rozwiązania energetyczne, Polski Holding Nieruchomości (PHN) wyznacza nowe kierunki w branży nieruchomości przez wprowadzenie innowacyjnej linii biznesowej skupionej na wielkoskalowej fotowoltaice zawodowej. Projekt, który rozpocznie się budową pierwszej farmy fotowoltaicznej w Wielkopolsce, wpisuje się w szeroko zakrojoną strategię ESG firmy, mającą na celu produkcję zielonej energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) na własne potrzeby grupy - jak informuje serwis WNP.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) ogłosił uruchomienie nowej linii biznesowej związanej z wielkoskalową fotowoltaiką zawodową. Pierwsza farma fotowoltaiczna grupy zostanie zbudowana w miejscowości Owińska, gmina Czerwonak, w Wielkopolsce. 

 

Budynki bardziej eko

Inicjatywa ta wpisuje się w strategię ESG firmy, która zakłada produkcję zielonej energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) na potrzeby energetyczne grupy - donosi serwis WNP. 

 

PHN posiada tereny pod projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej około 60 MW. Plany obejmują uruchomienie instalacji hybrydowych, które będą wykorzystywać energię słoneczną, wiatrową oraz magazyny energii, co ma zapewnić optymalne wykorzystanie mocy przyłączeniowych. Działania te mają na celu znaczące zmniejszenie śladu węglowego firmy oraz obniżenie kosztów operacyjnych, szczególnie w obliczu rosnących cen energii.

Zielona przyszłość właścicieli budynków

Marcin Mazurek, prezes PHN, w rozmowie z portalem WNP podkreślił, że inwestycje w zieloną energię zostaną zrealizowane przy wykorzystaniu środków własnych oraz finansowania dłużnego. Dzięki lokalizacji farm na gruntach własnych, inwestycje te mają być bardziej kosztowo efektywne niż konkurencyjne projekty.

 

Pierwsza instalacja fotowoltaiczna PHN ma produkować około 30 GWh energii rocznie, co pozwoli uniknąć emisji około 24,4 tys. ton CO2 do atmosfery każdego roku. Polski Holding Nieruchomości jest jednym z największych podmiotów na polskim rynku nieruchomości komercyjnych, z portfelem wartości około 3,6 mld zł, obejmującym ponad 150 aktywów nieruchomościowych.

\

Inicjatywa ta ma nie tylko przyczynić się do znaczącego zmniejszenia śladu węglowego PHN, ale także obniżyć koszty operacyjne firmy w długoterminowej perspektywie. Dzięki planom wykorzystania instalacji hybrydowych, łączących energię słoneczną, wiatrową oraz magazyny energii, PHN dąży do optymalizacji wykorzystania mocy przyłączeniowych. To podejście nie tylko podkreśla zaangażowanie PHN w kwestie ekologiczne, ale również wskazuje na strategiczne planowanie w kontekście zmiennego rynku energetycznego.

Photo from FOCA Stock