Podniosą podatki dla wynajmujących mieszkania? Jest odpowiedź

W ostatnich dniach w sieci pojawiły się niepokojące informacje, jakoby Ministerstwo Finansów rozważało podniesienie stawki ryczałtowej dla osób wynajmujących nieruchomości mieszkaniowe. Resort zdecydowanie zaprzeczył tym doniesieniom.

Serwis Money, który powołuje się na informacje przekazane przez swoje źródła, sugerował w opublikowanym wczoraj artykule, iż minister finansów Andrzej Domański chciałby zachęcić Polaków do inwestowania na rynku kapitałowym zamiast w mieszkania na wynajem. 
 

Miałoby temu służyć zwiększenie podatku ryczałtowego dla najmu, co jednocześnie przełożyłoby się na większe wpływy do budżetu państwa.

Nadchodzi zmiana?

Ministerstwo Finansów szybko zareagowało na te rewelacje. Wydało oświadczenie, w którym stanowczo zaprzeczyło, jakoby pracowało nad podwyżką ryczałtu dla rozliczających najem mieszkań. Resort stwierdził, że obecna stawka 8,5 proc. jest adekwatna i nie ma potrzeby jej zmiany, nawet w kontekście planowanego obniżenia podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

 

Wiceminister Jarosław Neneman przypomniał w swoim piśmie, że faktycznie trwają prace nad modyfikacją opodatkowania dochodów z inwestycji na rynkach finansowych. Celem jest pobudzenie aktywności inwestorów na giełdzie poprzez obniżenie 19-procentowego podatku Belki. Zmiany miałyby wejść w życie od 2025 roku, a związany z nimi ubytek w budżecie szacowany jest na około 1,5 mld zł w pierwszym roku obowiązywania i 1,4 mld zł w kolejnych latach.

Jakie podatki w Polsce?

W Polsce osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu najmu prywatnego (poza działalnością gospodarczą) mogą rozliczać się na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub wybrać uproszczoną formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wysokość ryczałtu dla przychodów z najmu lub dzierżawy reguluje art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z tym przepisem stawka ryczałtu od przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wynosi 8,5 proc. uzyskanego przychodu. 

 

Oznacza to, że osoba rozliczająca najem prywatny w formie ryczałtu jest zobowiązana odprowadzić 8,5 proc. uzyskanego przychodu z tego tytułu, bez możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Jest to uproszczona forma rozliczenia, alternatywna wobec opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej.