Na jakie dofinansowanie można liczyć w ramach programu Mieszkanie dla Młodych?

Program Mieszkanie dla Młodych ma ruszyć dopiero z początkiem 2014 r. Jednak mieszkańcy zdecydowanej większości miast i miasteczek Polski już mogą obliczyć, jakie dofinansowanie będzie im przysługiwało, jeśli stosowny wniosek złożą w I kwartale przyszłego roku. Co nie dziwi, najwyższe dopłaty będą dostępne w Warszawie.

Przypomnijmy - program Mieszkanie dla Młodych polega na dofinansowaniu wkładu własnego do kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup pierwszego mieszkania. Będą mogli liczyć na nie ci, którzy spełnią szereg warunków dotyczących m.in. wieku i wartości nabywanej nieruchomości.

Wysokość dofinansowania w ramach programu Mieszkanie dla Młodych będzie uzależniona od średniej dwóch ostatnich odczytów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie). Rzeczony wskaźnik przeliczeniowy jest co pół roku ogłaszany przez właściwych wojewodów. Przyjmuje różne wartości dla miast wojewódzkich, a inne dla pozostałych lokalizacji.

Dodatkowo, na potrzeby programu Mieszkanie dla Młodych, wyliczany jest trzeci wskaźnik - dla gmin sąsiadujących z miastem wojewódzkim. Jest to średnia wskaźnika dla miasta wojewódzkiego i pozostałych gmin. Skonstruowano go po to, aby nieopodal największych miast, gdzie ceny nieruchomości są jeszcze stosunkowo wysokie, można było znaleźć mieszkania spełniające warunki programu.

Ważną implikacją ustanowienia wskaźnika przeliczeniowego podstawą do kalkulacji wysokości dofinansowania w programie Mieszkanie dla Młodych jest fakt, iż na to, jaką dopłatę się dostanie, nie wpływa cena zakupu nieruchomości, ani wysokość zaciąganego kredytu. Co za tym idzie, takie samo dofinansowanie przysługuje każdemu nabywcy mieszkania o danej powierzchni w danej gminie, niezależnie czy nabywana nieruchomość kosztuje np. 150, czy 200 tys. zł.

Podstawowa wysokość dofinansowania na 1 m2 mieszkania stanowi 10 proc. wskaźnika przeliczeniowego dla odpowiedniej lokalizacji. Kredytobiorcy posiadający dzieci otrzymają jednak jeszcze dodatkowe 5 proc. dopłaty. Należy jednak pamiętać, że dopłatę można uzyskać tylko do maksymalnie 50 m2 mieszkania. Jeszcze jest ono większe, nie przysługuje wyższe dofinansowanie. Innymi słowy, dopłaty do mieszkań o powierzchni 50, 60 czy 70 m2 będą w danym mieście takie same.

Jak nietrudno jest się domyślić, na najwyższe dofinansowanie będą mogli liczyć nabywcy mieszkań w największych miastach w Polsce. W Warszawie wyniesie ono 26,5 tys. zł dla beneficjentów nieposiadających dzieci, oraz niemal 40 tys. zł dla osób z dziećmi. Niewiele niższe dofinansowanie (min. 33 tys. zł) dostępne będzie m.in. w Gdańsku i gminach sąsiadujących z tym miastem, a także w Poznaniu, Łodzi czy Krakowie.

Najniższe dopłaty otrzymają z kolei nabywcy mieszkań w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, podlaskim, kujawsko-pomorskim czy lubelskim. Chodzi o mieszkania położone poza miastami wojewódzkimi i sąsiadującymi z nimi gminami. Stosunkowo niskie dopłaty obowiązywać będą również w gminach wokół miasta Lublin. We wspomnianych lokalizacjach dofinansowanie wyniesie 13,5-16,5 tys. zł dla osób bezdzietnych i 20-25 tys. zł dla nabywców wychowujących przynajmniej jedno dziecko.