Od 2021 r. właściciele nieruchomości muszą przyznać, czym palą w piecu. "Odpowiedzialność karna"

Nowy rok przyniósł zmiany dla właścicieli nieruchomości. Muszą zadeklarować - pod groźbą odpowiedzialności karnej - co jest źródłem ogrzewania ich budynku. Nowy rejestr ma bowiem pomóc w skutecznej walce ze smogiem.

Od 1 stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości mają nowy obowiązek. Muszą zadeklarować, jaki rodzaj pieca posiadają. Na bazie tych informacji Główny Urząd Nadzoru Budowlanego stworzy Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. CEEB ma być istotnym narzędziem wspierającym walkę ze smogiem, ułatwiającym wymianę pieców starego typu, tak zwanych "kopciuchów", na urządzenia wydajne i mniej szkodliwe dla środowiska.

Informacja dotycząca źródeł spalania paliw ma dotyczyć budynków wielorodzinnych, domów jednorodzinnych, nieruchomości przeznaczonych na lokale usługowe, budynków publicznych - na przykład szkół, szpitali, urzędów.

>>> Eleganckie i ciekawe kolekcje mebli znajdziesz na Abra Meble <<<

Powstaje nowy rejestr. Dane zgodne z prawdą "pod groźbą odpowiedzialności karnej"

Docelowo system, który jest częścią większej rządowej strategii o nazwie "Stop Smog", ma zostać elektronicznym rejestrem, obsługiwanym zarówno przez aplikację na smartfony, jak i i przez przeglądarki. Z zapisów ustawy wynika też, że rejestr będzie podawał dokładne dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia - do bazy trafi imię, nazwisko, adres domowy, adres e-mail, a także numer PESEL.

Co istotne, dane podawane do rejestru CEEB muszą być zgodne z prawdą. Świadczy o tym zapis w obowiązującej z początkiem roku ustawie. "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" - widnieje we wniosku, która podpisać musi właściciel nieruchomości. "Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia" - czytamy w dalszej części przepisów.

Cytat z ustawy o CEEBCytat z ustawy o CEEB Źródło: Sejm

Deklarację złożysz przez internet

Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w rozmowie z Business Insiderem wyjaśnia, że składanie wniosków będzie możliwe za kilka miesięcy. W tym celu powstanie specjalny serwis internetowy.

- Prowadzimy obecnie postępowanie przetargowe w tej sprawie i jeżeli nie będzie opóźnień, to właśnie w pierwszym kwartale 2021 roku zaczniemy budować oprogramowanie umożliwiające zbieranie tych danych od właścicieli i zarządców nieruchomości - wyjaśnia.

Zaproś kominiarza do domu przez aplikację. Nadchodzą nowe usługi dla właścicieli nieruchomości

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przekonuje, że nowy rejestr umożliwi wprowadzenie wielu przydatnych właścicielom nieruchomości usług. Za pośrednictwem smartfona lub przeglądarki będzie można zadbać o ekologię i bezpieczeństwo swoich domów, czy mieszkań i w wygodny sposób zamówić np. przeglądy kominiarskie i inwentaryzacje. Właściciele i firmy zarządzające będą mogli także szybko sprawdzić możliwości dofinansowania termomodernizacji swojej nieruchomości w systemie.