Wypowiedzenie umowy najmu - na co zwrócić uwagę, by było skuteczne

Pomimo dochowania starań i wszelkich ustaleń, czasami zdarza się, że jedna ze stron pragnie rozwiązać umowę najmu przed zakończeniem okresu, na który umowa była podpisana. Jak w takim wypadku przeprowadzić całą procedurę zgodnie z ochroną praw lokatorów i bez straty dla właściciela nieruchomości? Podpowiadamy jak postępować w przypadku wypowiedzenia lokalu oraz podajemy przykładowe wzory oświadczeń.

W przypadku wypowiedzenia umowy najmu jest parę szczegółów, na które trzeba zwrócić uwagę, by miało ono swoją moc prawną. Z zasady więcej praw przysługuje lokatorom, ale i oni w przypadku, gdyby chcieli zakończy umowę wcześniej, muszą spełnić odpowiednie ustawowe warunki, jeżeli w umowie nie został ujęty konkretny przypadek okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy najmu - wzór

Lokator może wypowiedzieć umowę najmu zgodnie z jej treścią bądź terminami ustawowymi zawartymi w ustawie o ochronie praw lokatorów. Co istotne, jeżeli w umowie nie jest określony czas trwania umowy najmu lokalu, to uznaje się, że dokument został zawarty na czas nieokreślony. Ponadto, najemca może wypowiedzieć umowę z dnia na dzień, z powodu gdy właściciel zataił przed lokatorem istotne wady lokalu.

>>> Wykańczasz dom? Wszystkie materiały znajdziesz w Merkury Market <<<

Z kolei właściciel jest zobowiązany do przestrzegania terminów wypowiedzenia ujętych w wymienionej już ustawie i zgodnie z treścią umowy najmu. Oznacza to, ze umowa najmu może zostać wypowiedziana tylko w wyjątkowych okolicznościach. Wypowiedzenie natychmiastowe może nastąpić jedynie gdy najemca:

 • używa mieszkania w sposób sprzeczny z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia, nie przestaje ich używać w taki sposób,
 • zaniedbuje mieszkanie do tego stopnia, że zostaje ono narażone na utratę wartości bądź uszkodzenie,
 • dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu, co najmniej za dwa pełne okresy płatności,
 • wynajął, podnajął bądź oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

Ale nawet po spełnieniu tych warunków i gdy lokator zalega z zapłatą, wynajmujący musi przed wypowiedzeniem najmu uprzedzić lokatora o tym fakcie na piśmie oraz wyznaczyć mu dodatkowy miesiąc na zapłatę zaległego czynszu. Wzór takiego dokumenty, można znaleźć poniżej:

Wypowiedzenie umowy najmu <<<<

Co się stanie, jeżeli takie uprzedzenia właściciel lokalu w stosunku do lokatora nie zachowa? Bądź nie będzie to forma pisemnego uprzedzenia? W takim wypadku wypowiedzenie najmu będzie nieważne.

Elementy, jakie powinno zawierać wypowiedzenie umowy najmu mieszkania:

 • miejscowość i data sporządzenia,
 • dane strony wypowiadającej umowę (najemcy lub wynajmującego),
 • dane strony, której umowa jest wypowiadana (najemcy lub wynajmującego),
 • podstawę wypowiedzenia - określoną np. artykułem z Kodeksu Cywilnego,
 • określenie przedmiotu najmu (w przypadku lokalu mieszkalnego czy użytkowego będzie to miejsce położenia nieruchomości - adres),
 • określenie terminu, z którym umowa przestaje obowiązywać,
 • uzasadnienie wypowiedzenia - w zależności od powodu, z jakiego strona wypowiada umowę,
 • podpis strony wypowiadającej umowę.

Urzędowe terminy

Ustawowe terminy wypowiedzenia są następujące zależą od tego, w jakich odstępach czasu jest płatny czynsz. Jeżeli w umowie zawartej na czas oznaczony czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, umowę można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego.

Zobacz wideo Kryzys na rynku nieruchomości? Co go różni od krachu z 2009 roku?

Natomiast gdy czynsz jest płatny miesięcznie to na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. A gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód. W przypadku gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

Natomiast umowa jest zawarta na czas oznaczony, obie strony mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.