Najem okazjonalny - uczciwy lokator nie ma się czego bać

Wielu najemców obawia się umowy najmu okazjonalnego, gdyż wydaje im się, że nie będą podlegać ochronie praw lokatorów. Że właściciel mieszkania, w każdej chwili będzie mógł się ich pozbyć, a umowa najmu niewiele na niewiele się zda. Tak nie jest. Obalamy mity i tłumaczymy, dlaczego najem okazjonalny jest dobrym rozwiązaniem dla obu stron. Dodatkowo udostępniamy wzór umowy.

Najem okazjonalny to praktycznie taka sama forma najmu, jak w przypadku zwykłej umowy. Z tą różnicą, że najemca zgadza się opuścić lokal mieszkalny, w przypadku, gdy złamie postanowienia umowy co poświadcza w formie aktu notarialnego. To najważniejsza zmiana, ale przejdźmy do szczegółów.

Najem okazjonalny - umowa

Wynajem okazjonalnych jest dobrym rozwiązaniem dla właścicieli nieruchomości, ponieważ w przypadku gdy lokator nie płaci za najem, dużo łatwiej sprawić by doszło do opróżnienia i wydania lokalu niż w przypadku standardowej umowy. Umowa okazjonalna pomija niektóre postanowienia ustawy o ochronie lokatorów. Ale tylko w przypadku gdy najemcy mieszkania ewidentnie unika płacenia czynszu, bądź rachunków i łamie postanowienia umowy.

>>Nowe mieszkanie? Urządź się z klasą. Wszystkie potrzebne meble znajdziesz na Abra Meble<<

Sam proces podpisywania umowy jest trudniejszy, niż w przypadku, gdy mamy do czynienia z umowę najmu. Całą procedurę trzeba zacząć od wskazania przez najemcę lokalu mieszkalnego, do którego może się wprowadzić w przypadku rozwiązania najmu okazjonalnego. Może to być mieszkanie bądź dom, np. rodziców.

Oświadczenie najemcy

Konieczne jest dostarczenie wynajmującemu specjalnego oświadczenia podpisanego przez właściciela mieszkania zastępczego. To właśnie ten dokument zostanie później poświadczony notarialnie. Właściciel lokalu, do którego będą musieli się, w razie czego wprowadzić lokatorzy musi wyrazić na to zgodę. Wzór tego dokumentu można pobrać tutaj. Całość można uzupełnić o potwierdzenie znalezienia kolejnego miejsca wyprowadzki np. w terminie 14 dni od uzyskania informacji o braku możliwości zamieszkania pod wcześniej wskazanym adresie. Wzór tego dokumentu można pobrać tutaj.

Dopiero mając te załączniki, obie strony podpisują umowę najmu okazjonalnego. Później najemca musi udać się do notariusza, który poświadczy aktem notarialnym, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się przez najemcę egzekucji w terminie, który został wyznaczony w żądaniu egzekucyjnym. W pewnym sensie, lokator zrzeka się pełnych praw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów. Ale z drugiej strony, jest zabezpieczony, wiedząc, że póki płaci na czas rachunki nie możliwości wyrzucenia go z mieszkania.

Właściciel posiadający komplet dokumentów musi zgłosić teraz wynajem okazjonalny do urzędu skarbowego. Ma na to dwa tygodnie od dnia rozpoczęcia najmu okazjonalnego. Pominięcie, któregoś z wymienionych etapów może skutkować nawet nieważnością umowy. Warto też wiedzieć, że umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta na czas określony, np. na dwa lata. Według prawa maksymalny okres trwania umowy najmu okazjonalnego może trwać 10 lat.

Wynajem okazjonalny

Umowa najmu okazjonalnego jest korzystna dla lokatora i wynajmującego. Przepisy są jasno określone, dzięki czemu nie ma zagrożenia ustania stosunku pomiędzy stronami. Na koniec warto zdawać sobie sprawę jeszcze z tego, kto może wynająć mieszkania okazjonalnie.

Taka forma jest dostępna jedynie dla osób prywatnych, czyli takich nieprowadzących działalności gospodarczych. Istotną kwestią jest również fakt, że w ten sposób można wynajmować jedynie lokale przeznaczone do celów mieszkaniowych. Właściciel nie może korzystać z takiej formy w przypadku użyczania biura, magazynu czy działki pod działalność gospodarczą.

Zobacz wideo Kryzys na rynku nieruchomości? Co go różni do krachu z 2009 roku?

Wzór umowy nie zmienia się dużo w stosunku do wersji podstawowej, kluczowe są natomiast wymienione wcześniej załączniki. Czyli oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz załącznik do umowy mówiący o przyjęciu lokatorów przez innego właściciela nieruchomości.

Wzór umowy można pobrać tutaj.