Pięć tysięcy złotych na oczko wodne. Kto może się o to ubiegać?

Od pierwszego lipca br. za pośrednictwem programu "Moja woda" można wnioskować o pięć tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Oto, kto i jak może się starać o wspomniane dofinansowanie.

Program „Moja Woda” to inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. O dofinansowanie można się ubiegać już od pierwszego lipca. 

Zobacz wideo Jak wygląda rynek nieruchomości w trakcie pandemii? Rozmowa z ekspertem

O programie

Program przewiduje dofinansowanie w wysokości do 5 tys. złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Znalazłem mieszkanie, znalazłem dom. Znalazłem serwis, na którym są. 

„Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych” – poinformował minister klimatu.

Kto może się ubiegać

O dofinansowanie może się ubiegać każdy właściciel domu jednorodzinnego. Maksymalnie można liczyć na 5 tys. złotych dofinansowania, przy czym trzeba wiedzieć, że dotacja może pokryć maksymalnie 80 procent kosztów, które zostały poniesione na ten cel już po pierwszym czerwca 2020 roku. 

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Po dotację należy się zgłosić do jednego z szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne. Wnioski, szczegółowy regulamin i warunki są do znalezienia na poszczególnych stronach wojewódzkich funduszy. 

Wykaz wszystkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.