Kwit mazalny to nie pojęcie z malarstwa. Spotkasz się z nim, gdy bierzesz kredyt

W 270. odcinku teleturnieju "Milionerzy" prowadzący Hubert Urbański zadał uczestnikowi pytanie dotyczące tzw. kwitu mazalnego. Mimo że do tej pory gracz radził sobie dobrze, na pytaniu za 75 tysięcy złotych nie potrafił wskazać dobrej odpowiedzi. Z tym sformułowaniem spotka się każdy posiadacz kredytu hipotecznego.

Nieraz trudno wśród znajomych znaleźć osobę, która by spłaciła w całości kredyt hipoteczny (często brany na maksymalny dostępnych okres). Ale to nie do końca prawda, ponieważ o ile do spłaty wszystkich zobowiązań pozostają lata, o tyle samą hipotekę często się zamyka. I wtedy kredytobiorca spotyka się ze sformułowaniem "kwit mazalny". 

Zobacz wideo Kryzys na rynku nieruchomości? Co go różni do krachu z 2009 roku?

Spłata kredytu

Kwit mazalny jest wymaganym dokumentem podczas wykreślenia banku z hipoteki nieruchomości. Wykreślenie hipoteki z aktu własności oznacza, że bank traci zabezpieczenie kredytu w postaci udziału we własności. Dopiero wtedy nieruchomość w pełni należy do właściciela. 

Nie każdy kredytobiorca zdaje sobie sprawę, że całą czynność należy wykonać samodzielnie, a bank ogranicza swój udział w tym procesie jedynie do wystawienia właśnie kwitu mazalnego. 

Znalazłem mieszkanie, znalazłem dom. Znalazłem serwis, na którym są. 

Wykreślenie hipoteki z nieruchomości odbywa się na wniosek właściciela. Bank na wniosek kredytobiorcy musi przygotować dokument umożliwiający wykreślenie hipoteki, czyli tzw. kwit mazalny. Cała procedura nie jest skomplikowana i czasochłonna, ale trzeba pamiętać, że bank będzie potrzebował na wystawienie kwitu mazalnego od kilku do kilkunastu dni roboczych. 

We wniosku do banku o wystawienie kwitu mazalnego powinny znaleźć się takie dane jak:

  • numer umowy kredytowej,
  • numer księgi wieczystej nieruchomości,
  • powód złożenia wniosku,
  • adres, pod który ma zostać przesłany kwit.

Następnie należy się udać do dedykowanego sądu wieczystoksięgowego z kompletem dokumentów, na które składać się będą:

  • kwit mazalny,
  • wniosek KW-WPIS, 
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Wniosek należy poprzedzić opłatą skarbową w wysokości 100 zł. 

Kiedy można wykreślić hipotekę

Myli się ten, komu wydaje się, że hipotekę wykreśla się jedynie w przypadku, gdy spłaca się ostatnią ratę kredytu. Hipotekę wykreśla się w każdej sytuacji, gdy bank traci podstawę do zabezpieczenia należności. Wśród takich przypadków można wymienić:

  • spłatę zobowiązania,
  • refinansowanie kredytu (gdy dokonuje się zmiany kredytodawcy), 
  • sprzedaż nieruchomości (dochodzi do wcześniejszej spłaty kredytu, co wiąże się z wykreśleniem hipoteki).

Źródło: bankier.pl

Więcej o: