Zaległości w spłacaniu czynszu? Dowiedz się, jak długo można zwlekać z zapłatą

W niektórych krajach lokator, który zaległa z czynszem, w ogóle nie jest chroniony - można go usunąć bez zachowywania okresu wypowiedzenia. W Polsce wynajmujący może sobie pozwolić na więcej. Niepłacenie czynszu jednak i tak do kłopotów doprowadzi.

Zaległości czynszowe Polaków na koniec 2019 roku wyniosły 166 mln zł. Były wyższe niż rok wcześniej - kwota niezapłaconych należności zwiększyła się o 31 mln zł. Część najemców właścicieli mieszkań - prywatne osoby, firmy, spółdzielnie - traktuje jako dawców darmowego kredytu.

Zobacz wideo Koronawirus a wynajem nieruchomości. Spadek cen nie jest jeszcze widoczny

Jak długo lokator może nie płacić czynszu? Kodeks cywilny daje ochronę

Opłata za czynsz, w odróżnieniu na przykład od rachunku telefonicznego, jest wnoszona z góry. Kodeks cywilny kwestię zaległości reguluje jednoznacznie - zaległość w zapłacie musi być większa niż trzy miesiące.

Lokatora trzeba najpierw wezwać do uregulowania zaległości na piśmie. Właściciel nieruchomości musi też dać czas na spłatę długu - dopiero po przekroczeniu wyznaczonego terminu można kierować sprawę na drogę sądową.

Osoby, które uparcie uchylają się od zapłaty za mieszkanie, muszą liczyć się z eksmisją. I w tym wypadku prawo stoi bardziej po stronie wynajmujących, bo eksmitować na bruk - z drobnymi wyjątkami - nie można. I o ile sąd w wyroku nie przyzna najemcy lokalu, zanim do działania przystąpi komornik, lokum dla dłużnika wskazać musi gmina.

Lokator ma telewizor? Właściciel mieszkania może go sprzedać

Egzekucją należności od lokatora zajmuje się komornik - w pierwszej kolejności zajmuje konto, potem wynagrodzenie, na końcu składniki majątku. Warto pamiętać, że właściciel mieszkania ma prawo dokonać zastawu na mieniu dłużnika, które znajduje się w lokalu. Wyjątków w tym wypadku jest sporo, bo przepisy wykluczają np. zajmowanie przedmiotów niezbędnych do pracy, nauki, wykorzystywanych w użytku codziennym. Drogi telewizor kupiony przez lokatora już jednak w tej kategorii się nie mieści podobnie jak konsola do gier czy sprzęt muzyczny.

Na Zachodzie ochrony lokatorów często nie ma

W porównaniu do wielu zachodnich krajów przepisy w Polsce są bardzo mało liberalne. W USA ochrona lokatorów dotyczy niewielkiego odsetka mieszkań. W wielu krajach nie ma też ograniczeń wynikających z zamieszkiwania w lokalu dzieci czy osób niepełnosprawnych.