Jak odstąpić od umowy deweloperskiej - najważniejsze są terminy

Inwestorzy często kupują mieszkania za gotówkę z myślą o najmie krótkoterminowym. Ten jest teraz bardzo ograniczony i nabywcy takich mieszkań wstrzymują się z kolejnymi zakupami. A co w przypadku osób, które już podpisały umowy deweloperskie? Czy mogą zrezygnować?

Do częstych sytuacji należy, gdy inwestor kupuję "dziurę w ziemi", gdy ceny są atrakcyjne, a wybór jeszcze relatywnie duży. Taka taktyka jednak mogła się zemścić na inwestorach, którzy zdecydowali się na podpisanie umowy deweloperskiej przed np. dwoma miesiącami, a teraz nie są pewni swoich dochodów. Czy mogą jeszcze zrezygnować?

Zobacz wideo Koronawirus a wynajem nieruchomości. Spadek cen nie jest jeszcze widoczny

Umowa deweloperska

Wspomniany dokument jest uregulowany w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. - Stronami umowy deweloperskiej może być jedynie deweloper i nabywca będący osobą fizyczną. Umowa ta zawierana jest w formie aktu notarialnego. Ustawa określa przyczyny, dla których nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej - tłumaczy na łamach serwisu mojafirma.infor.pl, adwokat Anna Kośmider.

Znalazłem mieszkanie, znalazłem dom. Znalazłem serwis, na którym są. 

Artykuł 29 w Siódmym rozdziale wyżej wymienionej ustawy opisuje warunki, które umożliwiają rozwiązanie umowy. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej:

  • jeżeli umowa deweloperska nie zawiera parametrów transakcji, np. ceny, powierzchni kupionego mieszkania itp.,
  • jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach,
  • jeżeli deweloper nie doręczył prospektu informacyjnego wraz z załącznikami,
  • jeżeli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej,
  • jeżeli prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy,
  • w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę prawa w terminie określonym w umowie deweloperskiej.

- Brak spełnienia powyższych wymogów rodzi po stronie nabywcy prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej. Rodzi to taki skutek, jak gdyby do zawarcia umowy deweloperskiej nigdy nie doszło. Nabywca będzie miał zwróconą całość pieniędzy, które wpłacił na rzecz dewelopera - tłumaczy Anna Kośmider.

By rozwiązanie umowy było skuteczne, należy pamiętać o zachowaniu terminu i odpowiedniej formie prawnej. Zgodnie z ustawą nabywca ma 30 dni od dnia jej podpisania do odstąpienia od umowy. 

Wszystko zależy od 

umowy

Artykuł 22 ww. ustawy daje deweloperowi również możliwość wpisania do umowy deweloperskiej warunków odstąpienia. W tym określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron. Ta możliwość nie jest obligatoryjna, ale deweloperzy często z niej korzystają. 

- Często spotykane jest prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdyby w czasie odbioru okazało się, że powierzchnia mieszkania jest inna, niż wskazana w umowie. Różnica w metrażu pozwalająca na odstąpienie wynosi z reguły więcej niż 2%. Kolejną umowną możliwością odstąpienia od umowy deweloperskiej stanowi sytuacja zmiany wysokości podatku VAT. Umowne prawo odstąpienia może być związane z koniecznością zapłaty kary umownej - wyjaśnia na łamach serwisu mojafirma.infor.pl, adwokat Anna Kośmider.

Źródło: mojafirma.infor.pl, Ustawa

Więcej o: