Jest dostępna Tarcza Antykryzysowa dla pośredników i agencji - oto jak uzyskać pieniądze na działalność

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, prezydent Andrzej Duda we wtorkowy wieczór podpisał trzy ustawy tworzące "tarczę antykryzysową". Podpisane ustawy wchodzą w życie pierwszego kwietnia. Oto krótki poradnik, jak zdobyć pieniądze na funkcjonowanie agencji z ZUS.

Od pierwszego kwietnia rusza pomoc rządowa dla gospodarki znana bardziej jako "tarcza antykryzysowa". Najważniejszym jej elementem są działania, którymi zajmuje się ZUS. Oto krótka lista z podpowiedziami jak skorzystać z pomocy. 

Zwolnienie ze składek dla firm

Małe agencje nieruchomości zgłaszające do dziewięciu osób do ubezpieczeń społeczeczny mogą zwracać się do ZUS o zwolnienie ze składek za marzec, kwieceń i maj br. - Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r. - czytamy na specjalnej stronie ZUS. 

Wniosek do pobrania i wszelkie oficjalnej informacje można znaleźć tutaj >>>

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Dla pośredników indywidualnych istnieje możliwość otrzymania świadczenia postojowego. Korzystanie z takiej pomocy nie wymusza na samozatrudnionych do zawieszania działalności. Świadczenie wynosi 2080 zł (80 procent minimalnego wynagrodzenia). 

- Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. - podaje jedne z warunków oficjalna strona ZUS. 

Odpowiednik wniosek można pobrać tutaj, z oficjalnej strony ZUS>>>

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilno-prawne

Dla pracowników agencji oraz podwykonawców, którzy wykonują umowy zlecenia, agencyjne bądź o dzieło, przewidziano świadczenie postojowe. Podobne do tego przeznaczonego, dla osób samozatrudnionych. Świadczenie wynosi 2080 zł (80 procent minimalnego wynagrodzenia).

- W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. - podaje oficjalna strona ZUS. 

Wniosek o otrzymanie świadczenia można pobrać tutaj, z oficjalnej strony ZUS>>>

Wszystkie wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).