Tajna broń właścicieli mieszkań na nieuczciwych lokatorów - najem okazjonalny

Najem okazjonalny to jedno z rozwiązań, które pomagają chronić właścicieli przeznaczających lokal pod wynajem przed nieuczciwymi najemcami, którzy np. nie chcą opuścić mieszkania po wygaśnięciu umowy. Jak właściciele mogą chronić swoje prawa do nieruchomości i jakie formalności trzeba spełnić?

Umowa najmu okazjonalnego wymaga od właściciela mieszkania spełniania więcej formalności niż w przypadku zwykłej umowy. Warto jednak przemyśleć takie rozwiązanie, ponieważ może ono ochronić właściciela mieszkania przed kosztownymi i trwającymi miesiącami procesami eksmisyjnymi.

Zobacz wideo

Czym jest umowa najmu okazjonalnego?

Najem okazjonalny to typ najmu nieruchomości mieszkaniowej, który ma tę samą moc prawną co standardowa umowa najmu. Różni się jednak tym, że daje możliwość przeprowadzenia szybkiej egzekucji komorniczej, nakazu opuszczenia lokalu i usunięcia z niego nieuczciwego najemcy. Umowa najmu okazjonalnego nakłada na osoby wynajmujące lokal złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, które składa się na podstawie aktu notarialnego. To właśnie pozwala właścicielowi mieszkania natychmiast wszcząć postępowanie egzekucyjne, bez konieczności wytaczania procesu sądowego - które niestety zazwyczaj są długotrwałe.

Podpisanie umowy najmu okazjonalnego przysługuje jedynie właścicielom lokali służących celom mieszkaniowym. Nie mogą z niej więc skorzystać właściciele lokali usługowych, przeznaczanych na przykład na placówki sklepów, kawiarni czy restauracji. Dodatkowo na postawie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów z 11 września 2017 roku z umowy najmu okazjonalnego nie mogą korzystać firmy czy osoby wynajmujące mieszkania w ramach działalności gospodarczej.

Co musi zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Co powinno znaleźć się w umowie najmu okazjonalnego? Aby ją zawrzeć, najemca musi dostarczyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i oddaniu lokalu w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym. Oświadczenie to musi zostać sporządzone w formie aktu notarialnego. Dodatkowo najemca musi wskazać mieszkanie, w którym będzie mógł zamieszkać, gdy konieczne będzie wykonanie egzekucji i opuszczenie lokalu. Powinien także dostarczyć oświadczenie osoby trzeciej, która wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy w swoim mieszkaniu po zakończeniu umowy najmu.

Z kolei wynajmujący powinien zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego do właściwego dla miejsca zamieszkania właściciela Urzędu Skarbowego. Czas na to wynosi 14 dni od rozpoczęcia najmu. Jeśli najemca lub wynajmujący nie spełnią tych wymagań, to umowa najmu okazjonalnego nie będzie wiążąca.

Podpisanie umowy najmu okazjonalnego wiąże się więc także z dodatkowymi kosztami - jednak nie są one zbyt wysokie. Podpisanie takiej umowy u notariusza to koszt około 200 złotych. Najem okazjonalny najbardziej opłacalny jest w przypadku najmu długoterminowego. Umowa najmu okazjonalnego musi zostać zawarta na czas określony, który nie będzie dłuższy niż 10 lat.