Co oznacza, jeżeli mieszkanie jest spółdzielcze własnościowe?

W Polsce są ponad dwa miliony mieszkań tzw. spółdzielczych własnościowych - takie dane przedstawił GUS w ostatnim badaniu dotyczącym 2016 roku. Jakie zalety i wady posiada taka forma własności oraz jak sprzedać nieruchomość na rynku wtórnym?

Jak wynika z danych GUS, liczba mieszkań spółdzielczych własnościowych spada regularnie od lat. W ciągu trzech lat (2013-2016) liczba lokali zmniejszyła się o ponad siedem procent. Ten spadek wynika z regularnego przekształcania mieszkań spółdzielczych we własnościowe oraz niewielkiej liczby nowych mieszkań spółdzielczych pojawiających się na rynku. A z pewnością proces ten przyśpieszył za sprawą przekształcania użytkowania wieczystego we własność.

W pierwszym półroczu 2019 roku oddano do użytkowania zaledwie 750 mieszkań spółdzielczych. W tym samym okresie wystawiono jedynie 867 pozwoleń na budowę bądź dokonano zgłoszenia z projektu budowlanego. Co sprawia, że mieszkań spółdzielczych z roku na rok jest coraz mniej? Czy opłaca się je kupować?

Czy warto kupić mieszkanie spółdzielcze własnościowe?

Ceny mieszkań z rynku wtórnego drożeją systematycznie od 2017 roku w największych miastach Polski. Ich wysokie ceny (niejednokrotnie wyższe niż mieszkań o podobnych parametrach z rynku pierwotnego) to głównie zasługa bardzo dobrej lokalizacji w centrach miast i w pobliżu węzłów komunikacyjnych.

Co oznacza, jeżeli mieszkanie jest spółdzielcze własnościowe?Co oznacza, jeżeli mieszkanie jest spółdzielcze własnościowe? domiporta.pl

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe pod względem przeprowadzenia sprzedaży nie różni się znacząco od lokalu własnościowego. Różnica polega najczęściej na braku założonej księgi wieczystej w przypadku mieszkania spółdzielczego, co jest utrudnieniem podczas starania się o kredyt mieszkaniowy.

Wśród wad mieszkań spółdzielczych własnościowych można jeszcze wymienić możliwe (choć nie jest to reguła) wyższe opłaty niż w przypadku mieszkań własnościowych. Wyższe opłaty wynikają ze struktury zarządzającej spółdzielnią. Większość istniejących jeszcze spółdzielni posiada bardzo rozbudowany system pracowników spółdzielni: prezesów (oraz zastępców), księgowych, pracowników administracji oraz działu technicznego. Wynagrodzenie tych osób jest zbierane właśnie z właśnie z opłat lokatorów.

Co sprawdzić przy mieszkaniu spółdzielczym własnościowym?

W przypadku chęci nabycia mieszkania spółdzielczego należy sprawdzić parę istotnych informacji, które umożliwią bezproblemowe przeprowadzenie transakcji. W przypadku sprzedaży takiej nieruchomości należy przygotować odpowiednie dokumenty. Są to:

  • dokument potwierdzający prawo własności zbywcy; nieruchomość spółdzielcza nie musi mieć księgi wieczystej, by móc nią swobodnie dysponować, ale mimo to zbywca musi w jakiś sposób udowodnić swoje prawo użytkowania lokalu. Może nim być przydział lokalu, orzeczenie sądu o nabyciu spadku, akt notarialny nabycia, akt notarialny darowizny bądź notarialny przydział spadku;
  • zaświadczenie ze spółdzielni; to niezwykle ważny dokument określający prawo własnościowe do lokalu. Ponadto zaświadczenie zawiera informacje dotyczące poniesionego przez lokatora wkładu budowlanego oraz tego, czy wszystkie należności płatne względem spółdzielni są uregulowane. W zaświadczeniu powinna znaleźć się również informacja o tym, czy dla lokalu jest założona księga wieczysta bądź czy nie ma żadnych przeciwwskazań, by mogła zostać założona. Zaświadczenie ze spółdzielni najczęściej jest wystawiane z datą ważności - około 30 dni;
  • księga wieczysta; jeżeli dla nieruchomości jest prowadzona KW, w czasie transakcji sprzedaży jest ona ważnym źródłem informacji o nieruchomości. Są w niej wymienieni między innymi wszyscy właściciele, współwłaściciele, pełnomocnicy oraz wpisana jest hipoteka. Warto zauważyć, że potrzebna będzie również KW dla gruntu.

W przypadku sprzedaży nieruchomości rzecz jasna nie jest wymagany ostatni wymieniony dokument, ale jego brak trzeba będzie trzeba szybko nadrobić, ponieważ ustawa o księgach wieczystych i hipotekach informuje, że w przypadku przeprowadzenia transakcji nieruchomości na lokalach nieposiadających KW, należy ją "niezwłocznie" założyć. Zadanie to spada na dotychczasowego właściciela bądź na nabywcę.

Jak sprzedać mieszkanie spółdzielcze własnościowe? By myśleć o szybkiej i opłacalnej sprzedaży mieszkania spółdzielczo-własnościowego przede wszystkim należy uporządkować wszystkie dokumenty oraz upewnić się o braku zaległości w opłatach. Przede wszystkim trzeba założyć księgę wieczystą dla lokalu (co opisaliśmy wcześniej) oraz uzyskać własność gruntu, jeżeli do tej pory udział w gruncie był nieosiągalny z powodu użytkowania wieczystego.

Uporządkowanie własności do lokalu przyśpieszy i ułatwi całą transakcję, ale również wpłynie na mocną pozycję sprzedającego w trakcie negocjacji ceny.

Więcej o: