Nasi to mogą najwyżej dać rower, a i to niekoniecznie.
szuwarek 23.11.2022 16:40

Czysty tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki