Wielkiej swinstwo Tez w rodzinie Brak slow homo homini lupus.
Krycha 17.12.2022 21:45

Czysty tekst

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki