Został miesiąc na złożenie deklaracji. Jej brak to 5 tys. zł kary

Po niemal roku od uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), niemal połowa właścicieli nieruchomości nie złożyła wymaganej deklaracji. Czas upływa wraz z końcem czerwca br. A niezłożenie wymaganego dokumentu w określonym czasie grozi karą - nawet 5 tys. zł. 

"Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji powodujących smog." - czytamy w oficjalnej definicji CEEB na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Kto musi złożyć deklarację

CEEB wymaga by każdy właściciel (bądź zarządca) nieruchomości dostarczył deklarację tego czym ogrzewany jest dany budynek. Wymóg dotyczy każdego właściciela posiadającego źródło ciepła i spalania paliw do 1MW. W przypadku mieszkania w bloku obowiązek złożenia deklaracji spada na zarządcę budynku. 

 

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:

 • miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.
W deklaracji, oprócz źródeł ciepła, o których już wspominaliśmy, dla pozycji:

 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe a także rodzaj paliw stałych jakie są w nich używane. Klasę kotła możemy znaleźć na tabliczce znamionowej, albo w dokumentach gwarancyjnych.

Wymienione w deklaracji klasy to:

 • poniżej klasy 3 lub brak informacji,
 • klasa od 3 do 5
 • ekoprojekt.

Paliwa stałe, które należy wskazać to:

 • węgiel i paliwa węglopochodne,
 • pellet drzewny,
 • drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy.

 

Prawie połowa jeszcze nie złożyła

Po prawie roku od ogłoszenia wymogu złożenia deklaracji do CEEB złożono dotychczas 3 778 164 deklaracji, natomiast rejestr budynków CEEB obejmuje ich ponad 6,2 mln. Do końca został już tylko miesiąc, a prawie połowa jeszcze wniosku nie złożyła. 

 

Najgorzej pod tym względem jest w gminach: Prochowice (3 proc. złożonych wniosków), Mikołajki (6 proc.) i Rzezawa (10 proc.). Najlepiej jak dotąd poradziły sobie gminy Zawidów (90 proc.), Siennica Różana (79 proc.) i Skomlin (74 proc). 

 

Deklarację można podesłać wypełniając formularz znajdujący się na oficjalnej stonie CEEB. Czasu zostały już niewiele, ponieważ ostatecznym dniem na złożenie oświadczenia jest 30 czerwca. Został więc już tylko miesiąc. Lepiej się nie spóźnić, ponieważ za brak złożonej na czas deklaracji grozi kara w wysokości 5 tys. zł.