Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w Polsce rosną - największe wzrosty w Małopolsce, spadki tylko w Zachodniopomorskiem

Według danych GUS, zaprezentowanych kilka dni temu, w czwartym kwartale 2023 r. ceny lokali mieszkalnych w Polsce wzrosły o 4,8% w stosunku do poprzedniego kwartału. Na rynku pierwotnym odnotowano wzrost o 6,3%, a na rynku wtórnym o 3,3%. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., ceny mieszkań zwiększyły się o 13% (o 14,3% na rynku pierwotnym i 11,6% na rynku wtórnym).

System wag stosowany w obliczeniach wskaźników cen lokali mieszkalnych w 2023 r. przypisuje rynkowi pierwotnemu wagę 51,8%, a rynkowi wtórnemu 48,2%. Oznacza to, że ceny z rynku pierwotnego mają nieco większy wpływ na ostateczny wskaźnik cen.

Ceny mieszkań prawie dwukrotnie wyższe niż w 2015 r.

System wag stosowany w obliczeniach wskaźników cen lokali mieszkalnych w 2023 r. przypisuje rynkowi pierwotnemu wagę 51,8%, a rynkowi wtórnemu 48,2%. Oznacza to, że ceny z rynku pierwotnego mają nieco większy wpływ na ostateczny wskaźnik cen.


W 4 kwartale 2023 r. ceny lokali mieszkalnych były o 91,7% wyższe w porównaniu ze średnią ceną dla 2015 r. Na rynku pierwotnym wzrost ten wyniósł 80,6%, a na rynku wtórnym aż 100,5%. Oznacza to, że w ciągu 8 lat ceny mieszkań niemal się podwoiły, a na rynku wtórnym wręcz przekroczyły ten poziom.

 
Analiza zmian cen lokali mieszkalnych w poszczególnych województwach w 4 kwartale 2023 r. pokazuje znaczne zróżnicowanie regionalne. Największy wzrost cen w stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano w województwie małopolskim (o 7,9%). Z kolei jedynym regionem, w którym zaobserwowano spadek cen, było województwo zachodniopomorskie (o 0,4%).

 

Porównując ceny z 4 kwartału 2023 r. do analogicznego okresu roku poprzedniego, największe wzrosty wystąpiły w województwach: małopolskim (o 18,6%), dolnośląskim (o 18,3%) i warmińsko-mazurskim (o 17%). Najmniejszy wzrost rok do roku odnotowano w województwie zachodniopomorskim (zaledwie o 1,2%).

Ceny mieszkań prawie dwukrotnie wyższe niż w 2015 r.

Dane GUS wskazują na stały trend wzrostowy cen lokali mieszkalnych w Polsce, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Ceny rosną w niemal wszystkich regionach kraju, choć dynamika zmian jest zróżnicowana. Największe wzrosty obserwowane są w województwie małopolskim, a jedynym regionem notującym spadki jest zachodniopomorskie. W porównaniu z 2015 r., ceny mieszkań są obecnie wyższe o ponad 90%, co pokazuje skalę zmian na rynku nieruchomości w ciągu ostatnich lat.