Uważaj czym palisz w piecu - "Strażnicy Atmosfery" sprawdzą popiół w Twoim domu

Straż Gminna w przyszłym sezonie grzewczym będzie miała narzędzie do badania popiołu, dzięki czemu będzie w stanie skontrolować materiał jakim się pali w piecu. Strażnicy otrzymają również stosowne uprawniania.

Pilotażowy program "Strażnicy Atmosfery" wystartuje na Dolnym Śląsku na przełomie 2018-2019 roku i będzie finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

"Strażnicy atmosfery"

Program ma na celu poprawę jakości powietrza w rejonie Dolnego Śląska. Strażnicy gminni otrzymują specjalne uprawnienia, dzięki którym będą mogli pobierać próbki z palenisk na prywatnych posesjach. 

Gminy w rejonie Dolnego Śląska, które mają straż gminną bądź specjalnych urzędników powołanych do badania kontroli jakości powietrza będą mogły składać podania o dofinansowanie. Na ten cel Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przewidział pół miliona złotych środków. 

Badanie popiołu 

WFOŚiGW będzie finansował do 50 procent kosztów wykonania badań próbek pobranych z palenisk. Całość badań będzie wykonywała Politechnika Wrocławska. Jak twierdzi uczelnia, koszt jednego badania będzie wynosiło kilkaset złotych.

Politechnika Wrocławska chce do rozpoczęcia sezonu grzewczego przygotować całą ścieżkę oraz procedurę badania by wyniki mogły być brane pod uwagę w procesach sądowych o grzywny nakładane za zatruwanie środowiska. 

Źródło: Twitter / Politechnika Wrocławska