Urzędnicy odkryli, że płot stoi nie w tym miejscu. Polka dostała 3 mln zł kary

Łódzki urząd miasta nałożył na mieszkankę miasta karę ponad 3 mln zł za ogrodzenie, które według urzędników, znajduje się w pasie drogowym. Kobieta twierdzi, że płot stoi w tym samym miejscu od 70 lat i wcześniej nikt nie kwestionował jego położenia. Zakwestionował, kiedy kobieta złożyła skargę. 

Pani Iwona, mieszkanka Łodzi, wystąpiła do władz miasta o odszkodowanie w wysokości 34 tys. zł za zniszczenia ogrodzenia powstałe podczas budowy kanalizacji. Jak relacjonuje kobieta, którą odwiedzili reporterzy Polsatu, po zakończeniu prac na drodze wysypano kruszywo, które doprowadziło do uszkodzeń płotu z klinkieru.

 

Wszystko poszło jednak niezgodnie z planem. Zamiast rekompensaty, właścicielka posesji otrzymała pismo informujące o nałożeniu na nią kary w wysokości ponad 3 mln zł za zajęcie pasa drogowego.

Ogrodzenie stoi od 70 lat

Według relacji pani Iwony, ogrodzenie znajduje się w tym samym miejscu od 70 lat. Początkowo był to płot drewniany, później zamieniony na siatkę, a od 2003 roku stoi tam ogrodzenie klinkierowe. 

 

Skąd zatem kara? Rzecznik Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi przyznaje, że ogrodzenie mogło znajdować się w pasie drogowym od wielu lat, jednak urząd nie weryfikował tego wcześniej. Zweryfikował po tym, gdy kobieta złożyła skargę. 

 

Urzędnik tłumaczy, że kwota kary wynika z pięcioletniego okresu, za który można nakładać opłaty za zajęcie pasa drogowego.

 

Pani Iwona skierowała sprawę o zwrot kosztów naprawy ogrodzenia do sądu oraz zaskarżyła decyzję urzędników o nałożeniu kary do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jak informuje prezes kolegium, uchylono decyzję pierwszej instancji i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania ze względu na brak wystarczających dowodów zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia. Urzędnicy, którzy naliczyli karę, nie mają sobie nic do zarzucenia. 

Czym jest pas drogowy i jakie są konsekwencje jego zajęcia

Pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym znajdują się droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. 

 

Przykładami samowolnego zajęcia pasa mogą być: ustawienie reklamy, ogródka gastronomicznego przez restaurację, składowanie materiałów budowlanych czy prowadzenie handlu. Zarządca drogi może również nałożyć opłaty za bezumowne korzystanie z pasa drogowego, sięgające kilkuset złotych za każdy dzień zajęcia. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań w obrębie pasa drogowego należy uzyskać stosowne zezwolenie od właściwego organu administracji drogowej. Warto też sprawdzać dokumentację pod tym względem podczas zakupu nieruchomości.

 

Fot. Snapwire