Spadek liczby oddanych mieszkań, wzrost liczby pozwoleń na budowę w pierwszych czterech miesiącach roku

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w okresie od stycznia do kwietnia 2024 roku oddano do użytkowania o 14,8 proc. mniej mieszkań w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jednocześnie wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba rozpoczętych budów.

 

Jak wynika z danych GUS, w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku do użytkowania oddano 64,6 tys. mieszkań. Stanowi to spadek o 14,8 proc. rok do roku. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 39,2 tys. mieszkań (spadek o 3,4 proc. r/r), a inwestorzy indywidualni 24,0 tys. (spadek o 29,5 proc.). Łącznie te dwie formy budownictwa odpowiadały za 97,8 proc. wszystkich oddanych mieszkań.


Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych lokali wyniosła 5,9 mln m2, co oznacza spadek o 20,2 proc. w ujęciu rocznym. Przeciętna powierzchnia jednego mieszkania ukształtowała się na poziomie 91,1 m2.

Więcej pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji

W analizowanym okresie wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 93,9 tys. mieszkań - o 29,6 proc. więcej niż przed rokiem. Najwięcej pozwoleń otrzymali deweloperzy (67,0 tys., wzrost o 36,8 proc. r/r) oraz inwestorzy indywidualni (25,0 tys., wzrost o 16,3 proc.). Te dwie formy budownictwa odpowiadały za 98,0 proc. wszystkich wydanych pozwoleń.


GUS podaje również, że od stycznia do kwietnia rozpoczęto budowę 81,3 tys. mieszkań, czyli o 53,2 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku. Deweloperzy rozpoczęli budowę 54,6 tys. lokali (wzrost o 79,5 proc.), a inwestorzy indywidualni 25,5 tys. (wzrost o 19,2 proc.). Udział tych form budownictwa wyniósł 98,5 proc. ogólnej liczby rozpoczętych budów.

Mazowieckie liderem, w budowie ponad 817 tys. mieszkań

Szacuje się, że na koniec kwietnia 2024 roku w budowie pozostawało 817,6 tys. mieszkań - o 0,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwyższe wartości mieszkań oddanych do użytkowania, rozpoczętych budów oraz wydanych pozwoleń odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio: 12,0 tys., 15,4 tys., 20,1 tys.).

 

Wysokie liczby zanotowano także w województwach: małopolskim, dolnośląskim i wielkopolskim.