SINN - nowy sposób inwestowania w nieruchomości w Polsce. Ministerstwo Rozwoju przedstawia założenia projektu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprezentowało wstępne założenia dotyczące przepisów regulujących funkcjonowanie spółek inwestujących w najem nieruchomości (SINN). Nowe regulacje mają umożliwić inwestorom z mniejszym kapitałem lokowanie środków na rynku nieruchomości, oferując im atrakcyjne warunki podatkowe - informuje "Puls Biznesu". 

Zgodnie z przedstawionymi założeniami, SINN będą działać w formie spółek akcyjnych z minimalnym kapitałem zakładowym na poziomie 100 mln zł. Ich rejestr ma być prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych. Spółki te będą mogły inwestować wyłącznie w aktywa przynoszące dochód, takie jak nieruchomości na wynajem - informuje "PB". 

Korzystne rozwiązania podatkowe dla inwestorów

Jedną z kluczowych korzyści dla inwestorów będzie preferencyjne opodatkowanie. Jak czytamy w założeniach, SINN będą płacić 10-procentowy podatek od dywidendy w momencie jej wypłaty. Co istotne, dla udziałowców dywidenda ta będzie wolna od opodatkowania. Spółki będą zobowiązane przeznaczać na dywidendę aż 90 proc. skonsolidowanego zysku, skorygowanego do poziomu posiadanej gotówki.

 

Podstawą do wyliczenia zysku SINN mają być przychody spółki pomniejszone o koszty związane z prowadzeniem działalności, z wyjątkiem amortyzacji. Projekt zakłada również ograniczenie maksymalnego poziomu zadłużenia spółek do 50 proc. wartości portfela nieruchomości.

Czym są SINN i jakie dają możliwości inwestorom?

SINN, znane na świecie jako REIT (Real Estate Investment Trust), to specjalny rodzaj podmiotów inwestujących w nieruchomości. Mogą one przybierać formę spółek lub funduszy notowanych na giełdzie, umożliwiając mniejszym inwestorom lokowanie środków w nieruchomości. REIT-y cieszą się dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych, oferując inwestorom efektywność podatkową - np. amerykańskie fundusze REIT nie płacą podatku CIT, jeśli wypłacają co najmniej 90 proc. zysku netto w formie dywidendy.

 

REIT-y odpowiadają także za obsługę i zarządzanie nieruchomościami, przejmując na siebie kwestie prawne. Dla inwestorów oznacza to możliwość całkowicie pasywnego inwestowania, generującego stały i przewidywalny strumień dochodu. Próg wejścia w taką inwestycję jest zdecydowanie niższy niż przy standardowym zakupie nieruchomości.

 

REIT - nowoczesna forma inwestowania w nieruchomości


Real Estate Investment Trust (REIT) to innowacyjny typ funduszu inwestycyjnego, który umożliwia mniejszym inwestorom lokowanie środków w nieruchomości. REIT-y funkcjonują jako spółki lub fundusze notowane na giełdzie, inwestujące bezpośrednio w nieruchomości lub pośrednio poprzez nabywanie akcji lub udziałów przedsiębiorstw posiadających nieruchomości w swoim majątku.

 

Jedną z kluczowych cech REIT-ów jest specjalny status podatkowy. W większości państw, w których działają, są one zwolnione z większości podatków firmowych, co czyni je atrakcyjną formą inwestycji. REIT-y najbardziej rozpowszechnione są w Stanach Zjednoczonych, gdzie z powodzeniem funkcjonują od 1960 roku.

 

W Polsce REIT-y nazwane zostały Spółkami Rynku Wynajmu Nieruchomości (SRWN). Zgodnie z polskim ustawodawstwem, spółki te zostały zwolnione z podatku CIT i mogą inwestować tylko na rynku nieruchomości komercyjnych. Projekt ustawy zakłada, że SRWN powinny wypłacać 90 proc. zysku w formie dywidendy, co czyni je atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu pasywnego.

 

REIT-y stanowią nowoczesną i efektywną formę inwestowania w nieruchomości, umożliwiając dywersyfikację portfela inwestycyjnego i czerpanie zysków z dynamicznie rozwijającego się rynku nieruchomości. Dzięki specjalnemu statusowi podatkowemu i obowiązkowi wypłaty znacznej części zysku w formie dywidendy, REIT-y stają się coraz popularniejszym instrumentem wśród inwestorów na całym świecie.

 

Projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotyczący SINN (REIT) ma na celu stworzenie w Polsce atrakcyjnych warunków dla inwestowania w nieruchomości na wynajem. Korzystne rozwiązania podatkowe i możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego mogą przyczynić się do rozwoju tego segmentu rynku i przyciągnąć nowych inwestorów.

 

Fot. 贝莉儿 NG