Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2024 r. niższa niż przed rokiem

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane zatrudniające ponad 9 osób była w kwietniu 2024 r. o 2,0 proc. niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. W stosunku do marca br. odnotowano natomiast wzrost o 9,0 proc.

 

Analizując dynamikę produkcji budowlano-montażowej w poszczególnych działach budownictwa, GUS informuje, że w kwietniu 2024 r. w ujęciu rocznym wzrost o 7,8 proc. wystąpił w przypadku przedsiębiorstw wykonujących prace związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Spadki odnotowano natomiast w jednostkach zajmujących się wznoszeniem budynków (o 5,9 proc.) oraz pracami budowlanymi specjalistycznymi (o 10,5 proc.).

 

W okresie styczeń-kwiecień 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. zmniejszenie produkcji wystąpiło we wszystkich działach budownictwa - dla jednostek wznoszących budynki o 5,9 proc., obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 8,5 proc., a także wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 12,9 proc.
 

Zróżnicowana dynamika dla robót inwestycyjnych i remontowych

Dane GUS wskazują, że w kwietniu 2024 r. w porównaniu z marcem br. produkcja budowlano-montażowa była wyższa dla robót o charakterze inwestycyjnym o 5,3 proc., a niższa dla robót remontowych o 13,6 proc. W okresie styczeń-kwiecień br. w stosunku do analogicznego okresu 2023 r. spadki odnotowano zarówno dla robót inwestycyjnych (o 3,0 proc.), jak i remontowych (o 18,4 proc.).

 

Produkcja budowlano-montażowa niższa niż przed rokiem również po wyeliminowaniu czynników sezonowych
 

GUS prezentuje nowe dane

Analizując załączony wykres, można zauważyć, że dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2024 r. w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z 2021 r. wyniosła 93,5. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2024 r. była o 5,8 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu 2023 roku oraz o 2,3 proc. wyższa w porównaniu z marcem 2024 roku, jak podaje GUS.