Od 5 października rolnik będzie mógł przekazać w dziedziczenie działkę nawet rodzinie małżonka. Spore ułatwienia

Październik - to data ważna dla każdego rolnika, bowiem w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące obrotem ziemią rolną. To nie tylko skomplikowane prawa dotyczące KOWR, ale zmieniają się nawet zasady zasiedzenia nieruchomości rolnych, dziedziczenia czy obrotu gruntem. Wiele z nich jest bardzo korzystna dla rolników. Na czym mogą zyskać, a na czym stracić? Tłumaczymy!

Omawiane zmiany prawne dotycząc głównie kilku znowelizowanych aktów. W tym: ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR) oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dzięki wprowadzonym zmianom przepisy mają być doprecyzowane i uporządkowane. 

Większa wolność

Najważniejsze zmiany dla rolników to oczywiście kwestie dziedziczenia gruntu. Bez zwięzłych i jasnych przepisów trudno prowadzić działalność rolniczą w czasie przekazania gospodarstwa dzieciom. Jak się okazuje, najnowsze przepisy przede wszystkim ułatwią przekazanie gruntu. Od 5 października do listy osób bliskich mogących ubiegać się o dziedziczenie działek rolnych będzie można dodać również macochę, ojczyma czy rodziców małżonka. 

To nie koniec. Łatwiej będzie grunt rolny zasiedzieć, przestanie bowiem obowiązywać § 3 art. 172 Kodeksu cywilnego, mówiący, że "rolnik indywidualny może nabyć ziemię rolną tylko pod warunkiem, iż po zakupie powierzchnia nabytej działki wraz z wcześniej posiadanymi gruntami rolnymi nie przekroczy 300 ha". 

 

Wśród innych zmian można wymienić również ułatwienie obrotu gruntami rolnymi, w których użytki rolne zajmują powierzchnię mniejszą niż 0,3 ha. Do tej pory obrót takim gruntem bywał utrudniony. 

I parę ograniczeń

Zmiany dotkną również fundacje rodzinne. Nowelizacja ustaw wprowadzi obostrzenia dla fundacji (oraz ich fundatorów) w obrocie gruntami rolnymi powyżej 1 ha, w tym m.in. zakaz zbywania gruntu przez 5 lat od zakupu oraz obowiązek zawiadamiania KOWR o każdym przypadku rozporządzania nieruchomością rolną.

Duża część zmian dotyczy Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa, czyli KOWR-ów. Zmieniony zostanie sposób naliczania należności z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomość rolną wchodzącą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ponadto KOWR będzie zmuszony ogłaszać wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. 

 

Zdjęcie główne: Karol Zalewski on Unsplash